Rekommendationer på svenska

Läs mer om finansieringen av översättningar.
 


Hjärt-lungräddning (HLR)
Publicerad:  Juni 2014 (borttagen 10.2.2016)
Rekommendationen på finska uppdaterades i februari 2016 enligt de nya rekommendationer av det Europeiska Hjärtlungräddnings-rådet (ERC). ERC har i oktober 2015 publicerat nya riktlinjer för HLR på sin webb-plats www.erc.edu (på engelska).

Funktionsstörningar i käksystemet (TMD)
Publicerad:  November 2014