Rekommendationer på svenska

Läs mer om finansieringen av översättningar.
 


Hjärt-lungräddning (HLR)
Publicerad:  Juni 2014 (borttagen 10.2.2016)
Rekommendationen på finska uppdaterades i februari 2016 enligt de nya rekommendationer av det Europeiska Hjärtlungräddnings-rådet (ERC). ERC har i oktober 2015 publicerat nya riktlinjer för HLR på sin webb-plats www.erc.edu (på engelska).

Funktionsstörningar i käksystemet (TMD)
Publicerad:  November 2014

 


 

Avstå klokt-rekommendationer (Vältä viisaasti -suositukset)

Hälsovårdens effektivitet, produktivitet och säkerhet kan förbättras genom att systematisk avstå från att använda omoderna metoder som inte är evidensbaserade.

För att stödja det kloka beslutsfattandet av diagnostiska undersökningar och vårdbeslut, har God medicinsk praxis-redaktionen utarbetat en modell samt genomfört ett pilotprojekt för Avstå klokt-rekommendationer under hösten 2016. Arbetet med dessa rekommendationer fortsätter.

Läs mera om Avstå klokt-rekommendationerna (på finska)