Länkning

Man kan också göra länkar till rekommendationerna på God medicinsk praxis-sidorna från andra internetsidor. I samband med kommersiell verksamhet behövs alltid tillstånd. Tillståndsansökan kan skickas till redaktionschef Raija Sipilä via e-post, på adressen fornamn.efternamn@duodecim.fi.

Då man länkar God medicinsk praxis-rekommendationer till andra nätsidor, ska länken ha följande form:
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061, där beteckningen hoi50061 hänvisar till den specifika rekommendationen på finska.

Rekommendationens adress får man t.ex. så här:

  1. Klicka på rekommendationens länk med högra musknappen.
  2. Välj "egenskaper".
  3. Kopiera URL-adressen

T.ex. rekommendationen om astma har adressen http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi06030.

Tilläggsuppgifter: khpalaute(at)duodecim.fi.Updaterad 15.10.2015