Tulosta

Sydänperäinen aivoembolisaatio

Lisätietoa aiheesta
6.7.2016
Jukka Putaala ja Mikko Syvänne

Taustaa «Ferro JM. Cardioembolic stroke: an update. Lancet Neurol 2003;2:177-88 »1, «Halinen M, Jäkälä P, Sipola P, Tapiola T, Mustonen P, Kokkonen J. Sydänperäinen aivoembolisaatio. Duodecim 2005;121:1961-8»2

 • Sydänperäisen eli kardiogeenisen embolisaation osuus aivoinfarktin etiologiasta on eri tutkimusten mukaan noin 20–25 %, nuorilla ja iäkkäillä potilailla sekä joissakin väestötutkimuksissa jopa yli kolmannes.
 • Sydänperäisen embolisaation tunnistaminen on tärkeää, koska jopa noin 12 % potilaista saa uuden embolisaation jo 2 viikon kuluessa. Pitkäaikaisseurannassa uusivan aivoinfarktin ja kuolleisuuden vaara on merkittävästi suurentunut ilman asianmukaista preventiota.
 • Uusimisvaara on tehokkaasti pienennettävissä hyvin toteutetulla antikoagulaatiohoidolla useimmissa sydänperäisissä embolialähteissä.

Sydänperäisen embolisaation tyyppipiirteet

 • Sydänperäistä embolisaatioon viittaa oireiston alkaminen äkillisesti rasituksessa tai ylösnoustessa ja saavuttaen maksiminsa nopeasti, tai kun oireiden alkuun liittyy tajunnanmenetys tai epileptinen kohtaus.
 • Aivoembolian oireisto voi lievittyä nopeasti spontaanin rekanalisaation tapahtuessa.
 • Diagnoosin puolesta puhuu useilla suonitusalueilla nähtävät multippelit infarktit, jotka voivat olla myös eri-ikäisiä, sekä verrattain harvinaisena samanaikainen tai aiempi systeeminen embolisaatio (noin 10 % kaikista embolioista).
 • Muita tyypillisiä piirteitä aivoembolisaatiolle ovat infarktien painottuminen arteria cerebri median suonitusalueelle ja infarktialueen suhteellisen suuri taipumus hemorragisoitumiseen.
 • Relevanttien kaula- ja aivovaltimoiden tai muun suonipatologian puuttuminen tukee kardiogeenistä etiologiaa.
 • Yksittäinen subkortikaalinen, tyvitumakkeiden tai aivorungon pienikokoinen infarkti (tuoreen infarktin poikkimitta ≤ 2 cm diffuusiopainotteisessa MK:ssa tai kroonisen infarktin poikkimitta ≤ 1,5 cm T2- tai FLAIR-painotteisessa MK:ssa) edustaa useimmiten muuta kuin kardioemboliaa, tyypillisesti pienten suonten tautia tai arteria cerebri median perforanttihaarojen ateroskleroosia. Useimmiten kuvantamisessa todetaan muitakin viitteitä pienten suonten taudista. Tällöin sydäntutkimukset eivät ole pääsääntöisesti aiheellisia.

Embolialähteen tunnistaminen

 • Kardiogeenisen embolian diagnoosi edellyttää, että voidaan osoittaa sydänperäinen embolialähde. Taulukossa «»1 luetellaan tunnetut suuren riskin embolialähteet sekä pienen tai epäselvän riskin embolialähteitä.
Taulukko 1.
Suuren riskin embolialähde Pienen tai epäselvän riskin embolialähde
Eteisvärinä Eteisväliseinän avoin soikea aukko
Eteislepatus Eteisväliseinän aneurysma
Sairaan sinuksen oireyhtymä Mitraaliläpän prolapsi
Tuore sydäninfarkti (alle 4 viikkoa) Mitraaliläpän kalkkiutuma
Vasemman kammion seinämän akinesia Aorttaläpän kalkkiutuma
Vasemman kammion seinämän aneurysma Spontaani kaikukontrasti
Vasemman eteisen trombi Biologinen tekoläppä
Vasemman eteiskorvakkeen trombi Vasemman kammion seinämän hypokinesia
Vasemman kammion kärjen trombi Sydämen vajaatoiminta
Laajentava kardiomyopatia Sydäninfarkti yli 4 viikkoa mutta alle 6 viikkoa - aiemmin
Mekaaninen tekoläppä
Mitraaliläpän ahtauma
Infektiivinen endokardiitti
Muu endokardiitti

Tutkimukset

Kirjallisuutta

 1. Ferro JM. Cardioembolic stroke: an update. Lancet Neurol 2003;2:177-88 «PMID: 12849239»PubMed
 2. Halinen M, Jäkälä P, Sipola P, Tapiola T, Mustonen P, Kokkonen J. Sydänperäinen aivoembolisaatio. Duodecim 2005;121:1961-8
 3. Alsheikh-Ali AA, Thaler DE, Kent DM. Patent foramen ovale in cryptogenic stroke: incidental or pathogenic? Stroke 2009;40:2349-55 «PMID: 19443800»PubMed
 4. Gilon D, Buonanno FS, Joffe MM ym. Lack of evidence of an association between mitral-valve prolapse and stroke in young patients. N Engl J Med 1999;341:8-13 «PMID: 10387936»PubMed
 5. Handke M, Harloff A, Olschewski M ym. Patent foramen ovale and cryptogenic stroke in older patients. N Engl J Med 2007;357:2262-8 «PMID: 18046029»PubMed
 6. Messé SR, Silverman IE, Kizer JR ym. Practice parameter: recurrent stroke with patent foramen ovale and atrial septal aneurysm: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2004;62:1042-50 «PMID: 15078999»PubMed
 7. Katsanos AH, Spence JD, Bogiatzi C ym. Recurrent stroke and patent foramen ovale: a systematic review and meta-analysis. Stroke 2014;45:3352-9 «PMID: 25293664»PubMed
 8. Pepi M, Evangelista A, Nihoyannopoulos P ym. Recommendations for echocardiography use in the diagnosis and management of cardiac sources of embolism: European Association of Echocardiography (EAE) (a registered branch of the ESC). Eur J Echocardiogr 2010;11:461-76 «PMID: 20702884»PubMed
 9. Mojadidi MK, Roberts SC, Winoker JS ym. Accuracy of transcranial Doppler for the diagnosis of intracardiac right-to-left shunt: a bivariate meta-analysis of prospective studies. JACC Cardiovasc Imaging 2014;7:236-50 «PMID: 24560213»PubMed
 10. Sipola P, Hedman M, Onatsu J ym. Computed tomography and echocardiography together reveal more high-risk findings than echocardiography alone in the diagnostics of stroke etiology. Cerebrovasc Dis 2013;35:521-30 «PMID: 23817231»PubMed
 11. Hart RG, Diener HC, Coutts SB ym. Embolic strokes of undetermined source: the case for a new clinical construct. Lancet Neurol 2014;13:429-38 «PMID: 24646875»PubMed
 12. Putaala J, Nieminen T, Haapaniemi E ym. Undetermined stroke with an embolic pattern--a common phenotype with high early recurrence risk. Ann Med 2015;47:406-13 «PMID: 26224200»PubMed
 13. Sposato LA, Cipriano LE, Saposnik G ym. Diagnosis of atrial fibrillation after stroke and transient ischaemic attack: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol 2015;14:377-87 «PMID: 25748102»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Aivoinfarkti ja TIA
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko