Tulosta

Liraglutidi

Lisätietoa aiheesta
29.1.2016
Juha Saltevo

Liraglutidi tyypin 2 diabeteksen hoidossa

Liraglutidi on kerran päivässä pistettävä GLP-1:n (glukagonin kaltainen peptidi 1) analogi, joka on 97-prosenttisesti yhdenmukainen ihmisen GLP-1:n kanssa. Liraglutidin puoliintumisaika plasmassa on 13 tuntia. Muiden inkretiinimimeettien tavoin liraglutidi lisää haiman insuliinineritystä, vähentää glukagonin eritystä sekä hidastaa mahan tyhjenemistä ja lisää kylläisyyden tunnetta.

Käyttöaihe ja annostelu

«Victoza® valmisteyhteenveto»1 Liraglutidi on tarkoitettu aikuisille tyypin 2 diabeteksen hoitoon yhdistelmähoitona suun kautta otettavien, veren glukoosia alentavien lääkkeiden ja/tai perusinsuliinin kanssa kun niillä, yhdessä ruokavalion ja liikunnan kanssa, ei saavuteta riittävää glukoositasapainoa.

Aloitusannos on 0,6 mg vuorokaudessa. Aikaisintaan viikon kuluttua annosta suurennetaan 1,2 mg:aan. Jotkut potilaat hyötyvät annoksen suurentamisesta 1,2 mg:sta 1,8 mg:aan, erityisesti painon laskun osalta. Annoksen säätäminen ei ole tarpeen, jos potilaalla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (eGFR 60–90 ml/min tai 30–59 ml/min). Liraglutidia ei toistaiseksi suositella potilaille, joiden eGFR on < 30 ml/min.

Kliininen teho

Liraglutidin faasin 3 tutkimusohjelmaan osallistui 4 000 tyypin 2 diabetespotilasta. Liraglutidia annettiin monoterapiana tai yhdistettynä metformiiniin, glimepiridiin ja/tai rosiglitatsoniin. Aktiivisina vertailulääkkeinä olivat glimepiridi, rosiglitatsoni, glargininsuliini ja eksenatidi. Näissä tutkimuksissa 1,2 mg liraglutidiannoksella HbA1c-keskiarvo laski 0,8–1,5 % ja 1,8 mg annoksella 1,1–1,6 % «Marre M, Shaw J, Brändle M ym. Liraglutide, a once-daily human GLP-1 analogue, added to a sulphonylurea over 26 weeks produces greater improvements in glycaemic and weight control compared with adding»2, «Nauck M, Frid A, Hermansen K ym. Efficacy and safety comparison of liraglutide, glimepiride, and placebo, all in combination with metformin, in type 2 diabetes: the LEAD (liraglutide effect and action»3, «Garber A, Henry R, Ratner R ym. Liraglutide versus glimepiride monotherapy for type 2 diabetes (LEAD-3 Mono): a randomised, 52-week, phase III, double-blind, parallel-treatment trial. Lancet 2009;373:»4, «Zinman B, Gerich J, Buse JB ym. Efficacy and safety of the human glucagon-like peptide-1 analog liraglutide in combination with metformin and thiazolidinedione in patients with type 2 diabetes (LEAD-4»5, «Russell-Jones D, Vaag A, Schmitz O ym. Liraglutide vs insulin glargine and placebo in combination with metformin and sulfonylurea therapy in type 2 diabetes mellitus (LEAD-5 met+SU): a randomised cont»6, «Buse JB, Rosenstock J, Sesti G ym. Liraglutide once a day versus exenatide twice a day for type 2 diabetes: a 26-week randomised, parallel-group, multinational, open-label trial (LEAD-6). Lancet 2009;»7. Kaikissa tutkimuksissa HbA1c-tavoitteen (alle 7,0 %) saavutti merkitsevästi suurempi osa liraglutidiryhmän kuin vertailuryhmän potilaista. Liraglutidi alensi sekä paastoglukoosia että aterianjälkeistä glukoosipitoisuutta. Liraglutidi paransi beetasolujen toimintaa HOMA-B-indeksillä ja proinsuliini/insuliini-suhteella arvioituna «Nauck M, Frid A, Hermansen K ym. Efficacy and safety comparison of liraglutide, glimepiride, and placebo, all in combination with metformin, in type 2 diabetes: the LEAD (liraglutide effect and action»3. Liraglutidin (1,8 mg) ja metformiinin yhdistelmähoidossa potilaiden paino laski keskimäärin 2,8 kiloa kuuden kuukauden aikana «Nauck M, Frid A, Hermansen K ym. Efficacy and safety comparison of liraglutide, glimepiride, and placebo, all in combination with metformin, in type 2 diabetes: the LEAD (liraglutide effect and action»3. Painonlasku johtui suurimmaksi osaksi viskeraalisen rasvan vähenemisestä «Jendle J, Nauck MA, Matthews DR ym. Weight loss with liraglutide, a once-daily human glucagon-like peptide-1 analogue for type 2 diabetes treatment as monotherapy or added to metformin, is primarily a»8. Systolinen verenpaine laski liraglutidihoidon aikana 2–4 mmHg «Marre M, Shaw J, Brändle M ym. Liraglutide, a once-daily human GLP-1 analogue, added to a sulphonylurea over 26 weeks produces greater improvements in glycaemic and weight control compared with adding»2, «Nauck M, Frid A, Hermansen K ym. Efficacy and safety comparison of liraglutide, glimepiride, and placebo, all in combination with metformin, in type 2 diabetes: the LEAD (liraglutide effect and action»3.

Liraglutidia on verrattu myös sitagliptiiniin «Pratley RE, Nauck M, Bailey T ym. Liraglutide versus sitagliptin for patients with type 2 diabetes who did not have adequate glycaemic control with metformin: a 26-week, randomised, parallel-group, op»9 ja pitkävaikutteiseen eksenatidiin «Buse JB, Nauck M, Forst T ym. Exenatide once weekly versus liraglutide once daily in patients with type 2 diabetes (DURATION-6): a randomised, open-label study. Lancet 2013;381:117-24 »10. Tyypin 2 diabetespotilailla, joiden hoitotasapaino oli riittämätön metformiinihoidolla (keskimääräinen HbA1c 8,5 %) liraglutidi alensi HbA1c-arvoa 26 viikon jälkeen sekä 1,2 mg että 1,8 mg annoksella enemmän kuin sitagliptiini 100 mg vuorokaudessa (-1,24 %, -1,50 % vs. -0,90 %; p < 0,0001) ja liraglutidilla paino laski merkittävästi enemmän (-2,9 kg ja -3,4 kg vs. -1,0 kg, p < 0,0001) «Pratley RE, Nauck M, Bailey T ym. Liraglutide versus sitagliptin for patients with type 2 diabetes who did not have adequate glycaemic control with metformin: a 26-week, randomised, parallel-group, op»9. Liraglutidilla (1,8 mg) saavutettiin myös pitkävaikutteista eksenatidia (2,0 mg kerran viikossa) tehokkaampi HbA1c-tason lasku (-1,48 % vs. -1,28 %, p<0,01) ja painon lasku (-3,57 kg vs. -2,68 kg, p < 0,001) «Buse JB, Nauck M, Forst T ym. Exenatide once weekly versus liraglutide once daily in patients with type 2 diabetes (DURATION-6): a randomised, open-label study. Lancet 2013;381:117-24 »10.

Kun liraglutidi (1,8 mg) liitettiin tyypin 2 diabetespotilaiden perusinsuliinihoitoon «Ahmann A, Rodbard HW, Rosenstock J ym. Efficacy and safety of liraglutide versus placebo added to basal insulin analogues (with or without metformin) in patients with type 2 diabetes: a randomized, pl»11, HbA1c laski keskimäärin 1,3 %, potilaiden paino laski keskimäärin 3,5 kg ja systolinen verenpaine keskimäärin 5,8 mmHg. Muutokset lähtötasosta olivat merkitsevästi suurempia (p < 0,0001) lumeeseen verrattuna.

Siedettävyys ja varoitukset

Liraglutidihoidossa todetaan hypoglykemioita lumelääkettä enemmän vain silloin, kun liraglutidi yhdistetään sulfonyyliureaan tai insuliiniin «Victoza® valmisteyhteenveto»1, «Marre M, Shaw J, Brändle M ym. Liraglutide, a once-daily human GLP-1 analogue, added to a sulphonylurea over 26 weeks produces greater improvements in glycaemic and weight control compared with adding»2, «Ahmann A, Rodbard HW, Rosenstock J ym. Efficacy and safety of liraglutide versus placebo added to basal insulin analogues (with or without metformin) in patients with type 2 diabetes: a randomized, pl»11. Yleisin haittavaikutus on pahoinvointi (faasin 3 tutkimuksissa 7–29 %:lla potilaista), joka on tavallisesti lievää ja kestää useimmiten alle neljä viikkoa «Marre M, Shaw J, Brändle M ym. Liraglutide, a once-daily human GLP-1 analogue, added to a sulphonylurea over 26 weeks produces greater improvements in glycaemic and weight control compared with adding»2, «Nauck M, Frid A, Hermansen K ym. Efficacy and safety comparison of liraglutide, glimepiride, and placebo, all in combination with metformin, in type 2 diabetes: the LEAD (liraglutide effect and action»3, «Garber A, Henry R, Ratner R ym. Liraglutide versus glimepiride monotherapy for type 2 diabetes (LEAD-3 Mono): a randomised, 52-week, phase III, double-blind, parallel-treatment trial. Lancet 2009;373:»4, «Zinman B, Gerich J, Buse JB ym. Efficacy and safety of the human glucagon-like peptide-1 analog liraglutide in combination with metformin and thiazolidinedione in patients with type 2 diabetes (LEAD-4»5, «Russell-Jones D, Vaag A, Schmitz O ym. Liraglutide vs insulin glargine and placebo in combination with metformin and sulfonylurea therapy in type 2 diabetes mellitus (LEAD-5 met+SU): a randomised cont»6, «Buse JB, Rosenstock J, Sesti G ym. Liraglutide once a day versus exenatide twice a day for type 2 diabetes: a 26-week randomised, parallel-group, multinational, open-label trial (LEAD-6). Lancet 2009;»7.

Liraglutidia ei saa käyttää tyypin 1 diabeteksen hoitoon. GLP-1-reseptoriagonistien käyttöön on liitetty äkillisen haimatulehduksen kehittymisen riski. Joitakin harvoja, akuutteja haimatulehdustapauksia on raportoitu. Jos haimatulehdusta epäillään, liraglutidilääkitys tulee keskeyttää.

Kirjallisuutta

 1. Victoza® valmisteyhteenveto
 2. Marre M, Shaw J, Brändle M ym. Liraglutide, a once-daily human GLP-1 analogue, added to a sulphonylurea over 26 weeks produces greater improvements in glycaemic and weight control compared with adding rosiglitazone or placebo in subjects with Type 2 diabetes (LEAD-1 SU). Diabet Med 2009;26:268-78 «PMID: 19317822»PubMed
 3. Nauck M, Frid A, Hermansen K ym. Efficacy and safety comparison of liraglutide, glimepiride, and placebo, all in combination with metformin, in type 2 diabetes: the LEAD (liraglutide effect and action in diabetes)-2 study. Diabetes Care 2009;32:84-90 «PMID: 18931095»PubMed
 4. Garber A, Henry R, Ratner R ym. Liraglutide versus glimepiride monotherapy for type 2 diabetes (LEAD-3 Mono): a randomised, 52-week, phase III, double-blind, parallel-treatment trial. Lancet 2009;373:473-81 «PMID: 18819705»PubMed
 5. Zinman B, Gerich J, Buse JB ym. Efficacy and safety of the human glucagon-like peptide-1 analog liraglutide in combination with metformin and thiazolidinedione in patients with type 2 diabetes (LEAD-4 Met+TZD). Diabetes Care 2009;32:1224-30 «PMID: 19289857»PubMed
 6. Russell-Jones D, Vaag A, Schmitz O ym. Liraglutide vs insulin glargine and placebo in combination with metformin and sulfonylurea therapy in type 2 diabetes mellitus (LEAD-5 met+SU): a randomised controlled trial. Diabetologia 2009;52:2046-55 «PMID: 19688338»PubMed
 7. Buse JB, Rosenstock J, Sesti G ym. Liraglutide once a day versus exenatide twice a day for type 2 diabetes: a 26-week randomised, parallel-group, multinational, open-label trial (LEAD-6). Lancet 2009;374:39-47 «PMID: 19515413»PubMed
 8. Jendle J, Nauck MA, Matthews DR ym. Weight loss with liraglutide, a once-daily human glucagon-like peptide-1 analogue for type 2 diabetes treatment as monotherapy or added to metformin, is primarily as a result of a reduction in fat tissue. Diabetes Obes Metab 2009;11:1163-72 «PMID: 19930006»PubMed
 9. Pratley RE, Nauck M, Bailey T ym. Liraglutide versus sitagliptin for patients with type 2 diabetes who did not have adequate glycaemic control with metformin: a 26-week, randomised, parallel-group, open-label trial. Lancet 2010;375:1447-56 «PMID: 20417856»PubMed
 10. Buse JB, Nauck M, Forst T ym. Exenatide once weekly versus liraglutide once daily in patients with type 2 diabetes (DURATION-6): a randomised, open-label study. Lancet 2013;381:117-24 «PMID: 23141817»PubMed
 11. Ahmann A, Rodbard HW, Rosenstock J ym. Efficacy and safety of liraglutide versus placebo added to basal insulin analogues (with or without metformin) in patients with type 2 diabetes: a randomized, placebo-controlled trial. Diabetes Obes Metab 2015;17:1056-64 «PMID: 26179619»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Tyypin 2 diabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko