KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

Sydämen vajaatoiminta, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
25.3.2015

Alkuperäinen suositus

  • Käypä hoito -johtoryhmän päätös aiheen hyväksymisestä: 11.9.2013
  • Suositustyö aloitettu: 1.4.2015

Käypä hoito -suositus valmistuu noin kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko