Tulosta

Jännetestejä

Lisätietoa aiheesta
2.6.2014
Käypä hoito -työryhmä Olkapään jännevaivat

Kiertäjäkalvosimen jänteiden testejä (suluissa pääasiallisesti testattava jänne)

 • Kipukaarioire (supraspinatus)
  • Kiertäjäkalvosinongelmaan liittyvä kipukaarioire esiintyy tyypillisesti loitonnuksessa noin 60 ja 120 asteen välillä.
 • Neerin testi (supraspinatus)
  • Tutkija nostaa potilaan raajan etukautta ylös samalla lapaluuta tukien.
   • Kipu viittaa supraspinatuksen tendinopatiaan.
 • Hawkins–Kennedyn testi (supraspinatus)
  • Tutkittavan olkavarsi nostetaan 90 asteen fleksioon, ja tutkija vie olkavarren sisäkiertoon taivuttamalla kyynärvartta alaspäin, jolloin supraspinatusjänne hankaa olkalisäkkeen alapintaan.
   • Mahdollinen kipu viittaa supraspinatuksen tendinopatiaan.
 • Empty can (Jobe) -testi (supraspinatus)
  • Potilas tuo yläraajat 90 asteen loitonnukseen ja siitä noin 30 astetta eteenpäin niin, että raajat ovat lapaluun suuntaisesti. Raajat kierretään sisäänpäin, kunnes peukalot osoittavat lattiaa kohti. Tutkija painaa käsiä alaspäin potilaan vastustaessa liikettä.
   • Voimaheikkous viittaa supraspinatuksen repeämään.
 • Ulkokierron pito -testi (external lateral rotation lag test, supra- ja infraspinatus)
  • Tutkija vie potilaan yläraajan maksimaaliseen ulkokiertoon olkavarren ollessa 20 asteen abduktiossa, ja irti päästäessään pyytää potilasta pitämään tämän asennon.
   • Kyvyttömyys pitää asento viittaa infraspinatuksen tai supraspinatuksen taikka näiden molempien repeämiin.
 • Hornblower-testi (infraspinatus, teres minor)
  • Olkavarsi tuodaan 90 asteen loitonnukseen ja 90 asteen ulkokiertoon. Potilasta pyydetään pitämään tämä asento.
   • Jos tähän asentoon tuominen tai siinä pysyminen ei onnistu, löydös viittaa infraspinatuksen ja teres minorin laajoihin repeämiin.
 • Lift off -testi ja sisäkierron pito -testi (internal rotation lag test, subcsapularis)
  • Potilas vie käden vartalon taakse vyötärön tasolle ja pyrkii työntämään kättään irti vartalosta tutkijan vastustaessa liikettä.
   • Testillä arvioidaan subscapulariksen voimaa.
  • Tässä asennossa tehdään myös sisäkierron pito -testi, jossa potilaan raaja tuodaan selän taakse ja pidetään irti selästä. Otteen päästäessään tutkija pyytää potilasta pitämään tämän asennon.
   • Kyvyttömyys pitää asento viittaa subscapulariksen repeämään.
 • Belly press -testi (subscapularis)
  • Potilas pitää kyynärnivelen suorassa kulmassa ja painaa kämmensyrjällään vatsaansa eli tekee aktiivisen sisäkierron kyynärpään osoittaessa suoraan sivulle.
   • Testi on positiivinen ja viittaa subscapulariksen repeämään, mikäli kyynärpää pettää taaksepäin.

Hauislihaksen pitkän pään jänteen testejä

 • Speedin testi
  • Yläraaja on suorana alhaalla, kyynärvarsi supinaatiossa. Potilas nostaa raajaa suorana ylöspäin tutkijan vastustaessa liikettä 0–60 asteen liikesektorilla.
   • Kipu hauisjänteen kulkureitillä viittaa jänteen patologiaan.
 • Yergasonin testi
  • Testissä kyynärpää on 90 asteen kulmassa ja kyynärvarsi on pronaatiossa. Tutkija vastustaa potilaan tekemää aktiivista supinaatioliikettä.
   • Hauislihas on supinaation tekevä lihas, ja kipu hauislihaksen jänteen kulkureitillä viittaa jänteen patologiaan.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Olkapään jännevaivat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko