Tulosta

Ehkäiseviä menetelmiä olkapääsairauksien vähentämiseksi

Lisätietoa aiheesta
2.6.2014
Käypä hoito -työryhmä Olkapään jännevaivat
Taulukko 1. Ehkäiseviä menetelmiä olkapääsairauksien vähentämiseksi
Riskitekijä Ehkäisykeino Miten?
Viitteet «Boocock MG, McNair PJ, Larmer PJ ym. Interventions for the prevention and management of neck/upper extremity musculoskeletal conditions: a systematic review. Occup Environ Med 2007;64:291-303 »1, «Haukka E, Leino-Arjas P, Viikari-Juntura E ym. A randomised controlled trial on whether a participatory ergonomics intervention could prevent musculoskeletal disorders. Occup Environ Med 2008;65:849-5»2, «Rivilis I, Van Eerd D, Cullen K ym. Effectiveness of participatory ergonomic interventions on health outcomes: a systematic review. Appl Ergon 2008;39:342-58 »3, «Kuhn JE, Dunn WR, Sanders R ym. Effectiveness of physical therapy in treating atraumatic full-thickness rotator cuff tears: a multicenter prospective cohort study. J Shoulder Elbow Surg 2013;22:1371-9»4, «Rechardt M, Shiri R, Karppinen J ym. Lifestyle and metabolic factors in relation to shoulder pain and rotator cuff tendinitis: a population-based study. BMC Musculoskelet Disord 2010;11:165 »5, «Baumgarten KM, Gerlach D, Galatz LM ym. Cigarette smoking increases the risk for rotator cuff tears. Clin Orthop Relat Res 2010;468:1534-41 »6, «van Oostrom SH, Driessen MT, de Vet HC ym. Workplace interventions for preventing work disability. Cochrane Database Syst Rev 2009;(2):CD006955 »7, «»1
Tapaturma,
akuutit ja aikaisemmat
Tapaturmien, kaatumisten ja sellaisten liikuntalajien välttäminen, joissa kaatuminen on yleistä
 • jalkineet
 • turvalliset kulkutiet
 • tasapainoharjoittelu
 • urheilusäännöt
 • suojavälineet
Sukupuoli Sopiva ammatti ja liikuntalaji suhteellinen fyysinen kuormitus huomioiden
 • ammatinvalinnan ohjaus
 • valmennus urheilussa
Degeneraatio Ei täysin ehkäistävissä
Alkaa väistämättä keski-iässä
 • säännöllinen liikunta
 • elämäntapavalinnat
Ylipaino, ravitsemus Painonhallinta
Lihomisen estäminen
 • laihdutus
 • riittävä uni
 • liikunnan harrastaminen
Tupakointi Riski 10 askivuoden jälkeen
Tupakoimattomuus, tupakoinnin lopettaminen
 • vieroitusryhmät
 • vieroituslääkkeet
Urheilulaji, liikuntaharrastus Kontaktilajien ja heittolajien välttäminen
Kohtuulliset harjoittelumäärät
 • lajivalinta
 • alkulämmittely
 • palautuminen
 • vammojen aktiivinen hoito
Diabetes
Hyperkolesterolemia
Kilpirauhasen vajaatoiminta
HLA-B27
Hoitotasapaino, lääkitys, työterveystarkastukset riskityössä;
Uudelleensijoitukset, koulutus
 • hartiatason yläpuolisen työn välttäminen tässä ryhmässä?
 • painonhallinta
 • inflammaation hoito
Huono ryhti, heikko kiertäjäkalvosimen lihastuki Ryhdin ylläpito istuessa tai seistessä
Keskivartalon hallinta
Alaraajojen lihasvoima
Lihaskireydet
 • hartiarenkaan päivittäiset harjoitukset ja venytykset
 • keskivartalotuen ja alaraajalihasvoiman harjoittaminen
Lapaluun heikko hallinta Kineettisen ketjun vahvistaminen
Ohjattu harjoittelu
Kinesioteippaus
 • terapeuttinen lavan stabilaatiovoiman harjoittaminen
Ammatti tai työtehtävä; käsien pitäminen staattisessa kuormituksessa hartiatason yläpuolella Ammatin valinta rakenteellisten tekijöiden mukaan
Ergonomia: Työtehtävien suunnittelu, työn tauotus, työkierto
 • työfysioterapeutin palvelut työpaikoilla
 • työvälineiden valinta
 • työtasot
 • akuutin työperäisen kivun ja turvotuksen hoito
 • liikelaajuuden ylläpito
Työtapa Uuden työntekijän perehdytys
Työtavan tarkistaminen työhön paluun yhteydessä
 • työfysioterapeutin palvelut
 • työn opastajat työpaikoilla
 • esimiestyö
Hartiarenkaan lihasten tai jänteiden ylirasittaminen Lepo alussa
Tehokas kivun hoito
 • kylmä
 • tulehduskipulääke
 • liikelaajuuksien ylläpito
Työpaikan psykososiaaliset tekijät; organisaatio, esimiestyö, osaamisvaatimukset Työtyytyväisyyteen vaikuttaminen työnjohdollisesti
 • johtajakoulutus
 • työterveyshuollon palvelut
 • työpsykologin palvelut
Kylmä työtila, mekaaninen muu stressi Riittävä suojapukeutuminen
Riittävä tauotus ja kylmätyön rajoittaminen
 • ohjaus ja koulutus
 • lämpimät taukotilat
Tärinä Tärinätyön vähentäminen ja rajoittaminen
Työn suunnittelu
Työkierto
Työkalun vaihto
 • tärinäohjelma työpaikalla
 • tärinää vaimentavat kahvat
 • käsineet
Työkalujen ominaisuudet ja käyttö hartiatason yläpuolella Työkalujen ergonomia ja painon optimointi
Tehokkuus ja tärinän alhaisuus
Työn tauotus
Tikapuiden ja telineiden käyttö
 • työntekijän mahdollisuus valita sopivin työkalu

Kirjallisuutta

 1. Boocock MG, McNair PJ, Larmer PJ ym. Interventions for the prevention and management of neck/upper extremity musculoskeletal conditions: a systematic review. Occup Environ Med 2007;64:291-303 «PMID: 16973739»PubMed
 2. Haukka E, Leino-Arjas P, Viikari-Juntura E ym. A randomised controlled trial on whether a participatory ergonomics intervention could prevent musculoskeletal disorders. Occup Environ Med 2008;65:849-56 «PMID: 18417560»PubMed
 3. Rivilis I, Van Eerd D, Cullen K ym. Effectiveness of participatory ergonomic interventions on health outcomes: a systematic review. Appl Ergon 2008;39:342-58 «PMID: 17988646»PubMed
 4. Kuhn JE, Dunn WR, Sanders R ym. Effectiveness of physical therapy in treating atraumatic full-thickness rotator cuff tears: a multicenter prospective cohort study. J Shoulder Elbow Surg 2013;22:1371-9 «PMID: 23540577»PubMed
 5. Rechardt M, Shiri R, Karppinen J ym. Lifestyle and metabolic factors in relation to shoulder pain and rotator cuff tendinitis: a population-based study. BMC Musculoskelet Disord 2010;11:165 «PMID: 20646281»PubMed
 6. Baumgarten KM, Gerlach D, Galatz LM ym. Cigarette smoking increases the risk for rotator cuff tears. Clin Orthop Relat Res 2010;468:1534-41 «PMID: 19283436»PubMed
 7. van Oostrom SH, Driessen MT, de Vet HC ym. Workplace interventions for preventing work disability. Cochrane Database Syst Rev 2009;(2):CD006955 «PMID: 19370664»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Olkapään jännevaivat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko