Tulosta

Paksusuolen tähystystutkimukset, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
20.2.2014

Poistettu julkaisusta

1. päivitys

 • Julkaistu: 23.5.2001
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gastroenterologiayhdistyksen asettama työryhmä:
  • Pekka Pikkarainen (puheenjohtaja)
  • Anna-Liisa Karvonen
  • Ilkka Kunnamo
  • Timo Mäntynen
  • Herman von Numers

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 27.5.1999
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gastroenterologiayhdistyksen asettama työryhmä:
  • Pekka Pikkarainen (puheenjohtaja)
  • Anna-Liisa Karvonen
  • Ilkka Kunnamo
  • Timo Mäntynen
  • Herman von Numers
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko