Tulosta

Hätäkeskus

Lisätietoa aiheesta
29.11.2013
Anna-Mari Niemi ja Peter Holmström
 • Hätäkeskuksen tavoitteena on hätäpuhelun (112) perusteella hälyttää soveltuvin apu. Tähän sisältyy akuutin korkeariskisen sepelvaltimokohtauksen löytäminen ja riittävän hoitotason hälyttäminen.
 • Hätäkeskus arvioi oireiden ja löydösten perusteella riskiä ja priorisoi sen avulla ensihoitojärjestelmän tehtäviä.
 • Jos soittaja kuvaa potilaalla esiintyvän puristavaa (laaja-alaista, vannemaista) rintakipua, joka on alkanut 12 tunnin sisällä, tai potilaalla on sietämättömän kovaa rintakipua ja hän on hikinen tai voimaton, hälytetään ensivasteyksikkö kohteeseen jo puhelun aikana.
 • Hätäkeskuksen ohjeiden mukaan seuraavat oireet viittaavat suureen vaaraan:
  • kipu samanlaista kuin aiemman infarktin yhteydessä tai kovempi kuin koskaan aiemmin
  • kipu luonteeltaan sydänperäiseksi sopiva: puristava, laaja-alainen, vannemainen, ahdistava
  • aiemmin terveen henkilön kova sydänperäiseksi sopiva rintakipu
  • huono yleistila, potilas on kalpea tai hikinen, tai ei jaksa nousta makuulta
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Sydäninfarktin diagnostiikka
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko