Tulosta

Terveystaloudellisia näkökulmia raskausdiabeteksen seulonnasta

Lisätietoa aiheesta
10.6.2013
Piia Vuorela

Johdanto

  • Seulontojen taloudellisten arviointien tulokset eivät ole sellaisenaan siirrettävissä maasta toiseen johtuen muun muassa erilaisesta geeniperimästä, seulottavasta taudista, kustannusrakenteesta, resurssien käytöstä ja valmiudesta maksaa terveydenhuollosta.
    • Päätökset siitä, mistä seulonnoista, diagnostiikasta, hoidoista ja kuntoutuksesta halutaan maksaa, ovat kulttuuri- ja arvoriippuvaisia.
    • Alla esitellään viisi tasokasta tutkimusta, joissa käsitellään raskausdiabeteksen seulontavaihtoehtojen kustannuksia, kustannustehokkuussuhdetta tai kustannusvaikuttavuutta.

Työt esitellään maittain aakkosjärjestyksessä.

Irlanti

Kanada

Sokerirasitus Hinta per diagnosoitu tapaus (CAN$)
Ryhmä 1 (n = 527) 50 g (glukoosia) / 1 tunti (testin kesto)
Tarvittaessa lisäksi 100 g / 3 tuntia
1 272
Ryhmä 2 (n = 533) 50 g / 1 tunti
Tarvittaessa lisäksi 75 g / 2 tuntia
1 086
Ryhmä 3 (n = 524) 75 g / 2 tuntia 1 389

Ranska

Seulontatapa Kustannus (€ per ehkäisty tapahtuma)
Makrosomia Ennenaikainen synnytys Perinataali- kuolema Hypertensiivinen tauti
Kaikki naiset
50 g (glukoosia) / 1 tunti (testin kesto) ja tarvittaessa lisäksi 100 g / 3 tuntia
5 606 5 550 5 082 5 508
75 g / 2 tuntia 5 708 5 648 5 170 5 610
Vain riskiryhmät
50 g / 1 tunti ja tarvittaessa lisäksi 100 g / 3 tuntia
5 598 5 539 5 073 5 489

Yhdysvallat

Seulonta-vaihtoehto Diagnosoituja GDM-tapauksia Hartiadystokiatapauksia Pre-eklampsia- tapauksia Ehkäistyt myöhemmät diabetes-tapaukset Hinta per lisäQALY ($)
Ei seulontaa Ei ole 1 051 5 292 Ei ole
Yhdysvaltojen nykykäytäntö1 5 020 995 5 047 446 16 689
IADPSG-suositus2 17 800 910 4 812 1 134 20 336
1 Kaikille 50 g 1 tunnin glukoosikoe raskausviikoilla 24–28, testipositiivisille (≥ 7,2 mmol/l) 100 g 3 tunnin glukoosirasitus.
2 International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Group

Kirjallisuutta

  1. Gillespie P, O'Neill C, Avalos G ym. New estimates of the costs of universal screening for gestational diabetes mellitus in Ireland. Ir Med J 2012;105:15-8 «PMID: 22838102»PubMed
  2. Meltzer SJ, Snyder J, Penrod JR ym. Gestational diabetes mellitus screening and diagnosis: a prospective randomised controlled trial comparing costs of one-step and two-step methods. BJOG 2010;117:407-15 «PMID: 20105163»PubMed
  3. Poncet B, Touzet S, Rocher L ym. Cost-effectiveness analysis of gestational diabetes mellitus screening in France. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002;103:122-9 «PMID: 12069733»PubMed
  4. Werner EF, Pettker CM, Zuckerwise L ym. Screening for gestational diabetes mellitus: are the criteria proposed by the international association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups cost-effective? Diabetes Care 2012;35:529-35 «PMID: 22266735»PubMed
  5. Nicholson WK, Fleisher LA, Fox HE ym. Screening for gestational diabetes mellitus: a decision and cost-effectiveness analysis of four screening strategies. Diabetes Care 2005;28:1482-4 «PMID: 15920072»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Raskausdiabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko