Tulosta

Raskausdiabeteksen veren glukoosin ja glukoosirasituskokeen diagnostiset raja-arvot eri suosituksissa

Lisätietoa aiheesta
7.6.2013
Jouko Saramies
Taulukko 1. Raskausdiabeteksen veren glukoosin ja glukoosirasituskokeen diagnostiset raja-arvot eri suosituksissa.
Suositus Paastoarvo 1 tunti 2 tuntia
ADA 2013
IADPS 2010
SIGN 2011
≥ 5,1 mmol/l ≥ 10,0 mmol/l ≥ 8,5 mmol/l
Ruotsi1) ≥ 10,0 mmol/l
NICE 2008 ≥ 7,0 mmol/l ≥ 7,8 mmol/l
ADA. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2013. Diabetes Care;36:S11-S66
International Association of Diabetes in Pregnancy Study Groups Consensus Panel, Metzger BE, Gabbe SG ym. International association of diabetes and pregnancy study groups recommendations on the diagnosis and classification of hyperglycemia in pregnancy. Diabetes Care 2010;33:676-82; PMID: 20190296
SIGN. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Management of diabetes
A national clinical guideline. http://www.sign.ac.uk/pdf/sign116.pdf
1)Kaikille tehtävän satunnaisen veren glukoosiarvon ylittäessä 9,0 mmol/l tehdään OGTT. http://www.graviditetsregistret.se/
NICE. National Institute for Health and Clinical Excellence. Diabetes in pregnancy management of diabetes and its complications from preconception to the postnatal period. http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11946/41320/41320.pdf
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Raskausdiabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko