Tulosta

Lääkeyhdistelmähoidot verrattuna statiinimonoterapiaan

Lisätietoa aiheesta
11.3.2013
Antero Kesäniemi

Toistaiseksi ei ole näyttöä lääkeyhdistelmien vaikutuksesta valtimotautitapahtumiin verrattuna monoterapiaan.

FH-potilailla tehdyssä kahden vuoden mittaisessa tutkimuksessa «Kastelein JJ, Akdim F, Stroes ES ym. Simvastatin with or without ezetimibe in familial hypercholesterolemia. N Engl J Med 2008;358:1431-43 »1 etsetimibin ja simvastatiinin yhdistelmä ei vaikuttanut kaulavaltimon ateroskleroosin etenemiseen enempää kuin simvastatiini yksinään.

Pitkäkestoinen tutkimus «Cannon CP, Giugliano RP, Blazing MA ym. Rationale and design of IMPROVE-IT (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial): comparison of ezetimbe/simvastatin versus simvastatin»2 etsetimibi-statiiniyhdistelmän vaikutuksista kliinisiin päätetapahtumiin sepelvaltimotautipotilailla on meneillään.

Nikotiinihappo ei vähentänyt kliinisiä tapahtumia statiinihoidetuilla ateroskleroottisia kardiovaskulaarisairauksia sairastavilla potilailla 36 kuukauden hoidon aikana huolimatta HDL-kolesterolin suurenemisesta ja triglyseridipitoisuuden pienenemisestä «AIM-HIGH Investigators, Boden WE, Probstfield JL ym. Niacin in patients with low HDL cholesterol levels receiving intensive statin therapy. N Engl J Med 2011;365:2255-67 »3.

Fenofibraatin ja simvastatiinin yhdistelmähoito ei vähentänyt fataaleja ja ei-fataaleja kardiovaskulaaritapahtumia verrattuna simvastatiinihoitoon tyypin 2 diabetes mellitus potilailla «ACCORD Study Group, Ginsberg HN, Elam MB ym. Effects of combination lipid therapy in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362:1563-74 »4.

Kirjallisuutta

  1. Kastelein JJ, Akdim F, Stroes ES ym. Simvastatin with or without ezetimibe in familial hypercholesterolemia. N Engl J Med 2008;358:1431-43 «PMID: 18376000»PubMed
  2. Cannon CP, Giugliano RP, Blazing MA ym. Rationale and design of IMPROVE-IT (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial): comparison of ezetimbe/simvastatin versus simvastatin monotherapy on cardiovascular outcomes in patients with acute coronary syndromes. Am Heart J 2008;156:826-32 «PMID: 19061694»PubMed
  3. AIM-HIGH Investigators, Boden WE, Probstfield JL ym. Niacin in patients with low HDL cholesterol levels receiving intensive statin therapy. N Engl J Med 2011;365:2255-67 «PMID: 22085343»PubMed
  4. ACCORD Study Group, Ginsberg HN, Elam MB ym. Effects of combination lipid therapy in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362:1563-74 «PMID: 20228404»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko