Tulosta

Immunomoduloivien hoitojen yleisimmät haittavaikutukset

Lisätietoa aiheesta
13.12.2012
MS-tauti Käypä hoito -suositustyöryhmä
Taulukko 1. Immunomoduloivien hoitojen yleisimmät haittavaikutukset (esiintyvyys yli 10 %).
Beetainterferoni Glatirameeriasetaatti
Injektiokohdan reaktiot (40–85 %:lla) Injektiokohdan reaktiot (66 %:lla)
  1. Flunssan kaltaiset oireet: kuume, vilunväristykset, päänsärky, lihassärky, sairauden tunne ja hikoilu noin puolella potilaista
  2. Yleisiä hoidon alkuvaiheessa, mutta pääosin ohimeneviä ja lieviä
  1. Injektion jälkeinen reaktio: rintakipu, punoitus, hengenahdistus, sydämentykytys
  2. Tutkimuksessa reaktio esiintyi vähintään kerran 15 %:lla glatirameeriasetaattia saaneista
  3. Pääosa reaktioista oli lyhytkestoisia ja ohimeneviä
Depressio, ahdistuneisuus Flunssan kaltaisia oireita, melko harvoin
Valkosolujen väheneminen Päänsärky, kipu
Maksan toimintahäiriöt Ahdistuneisuus, depressio
Hypertensio, sydämentykytys Pyörryttäminen
Pahoinvointi, hikoilu Ummetus, ripuli, pahoinvointi
Hengenahdistus Ihottuma, hikoilu
Voimattomuus Voimattomuus
Lihasjäykkyys  
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS MS-tauti
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko