Tulosta

Paksusuolen toimintamalli selkäydinvaurion tason mukaisesti

Lisätietoa aiheesta
14.11.2012
Eija Ahoniemi

taulukko «»1

Ylemmän motoneuronin vaurio Alemman motoneuronin vaurio
Tasot > T10-nikama tai T12-selkäydinsegmentti < T10-nikama tai T12-selkäydinsegmentti
Ulosteen kulkemisaika paksusuolessa pidentynyt pidentynyt
Vasemmanpuoleisen (laskeva) paksusuolen liike hidastunut hidastunut
Ulompi sulkijalihas spastinen halvaus veltto halvaus
Sympaattisen hermoston vaikutus puuttuu T6-tason yläpuolelta säilynyt
Oireet ummetus
ulostamisen vaikeus (ilmavaivat, kipu, pidentynyt suolen toimitusaika)
inkontinenssi
ummetus
ulostamisen vaikeus (ilmavaivat, kipu, pidentynyt suolen toimitusaika)
inkontinenssi
Ulosteen pakkautuminen paksusuolen alkupää peräsuoli
Autonominen dysreflexia yleinen T6 tason yläpuolisissa vaurioissa harvinainen
Reflektorinen ulostaminen on ei tiedossa

Lähde: Singal AK, Rosman AS, Bauman WA ym. Recent concepts in the management of bowel problems after spinal cord injury. Adv Med Sci 2006;51:15-22 «PMID: 17357271»PubMed

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Selkäydinvamma
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko