Tulosta

Osittainen selkäydinvaurio ja kliininen tila

Lisätietoa aiheesta
9.11.2012
Eija Ahoniemi

CCS = Central cord syndrome

Central cord vaurio on yleisin osittainen selkäydinvaurio. Useimmiten vaurio syntyy ikääntyneillä henkilöillä, joilla on kaularangan luisen kanavan ahtautuma. Pienienerginen vamma ja usein kaularangan yliojennus aiheuttavat selkäytimen vaurion. CCS voi esiintyä myös nuoremmilla henkilöillä. Tällöin vaurion aiheuttaa yleensä korkeaenerginen vamma tai luinen rangan instabiliteetti. CCS:ssä yläraajojen lihasvoimat ovat alaraajoja heikommat ja heikentyminen on voimakkainta distaalisesti. Lisäksi esiintyy eriasteisia tuntopuutoksia vauriotason alapuolella sekä virtsarakon toiminnan häiriöitä. Kuntoutus on tärkeää, ja ennuste liikkumisen kannalta on hyvä. Henkilö toipuu useimmiten käveleväksi, mutta käsien toiminta jää vajaaksi. (AIS = C–D).

ACS = Anterior cord syndrome

Osittaisessa anterior cord -tyypin vauriossa menetetään lihasvoima, kiputunto (terävän ja tylpän erotuskyky) ja lämpötilan aistiminen vauriokohdan alapuolelta. Kevyt kosketus- ja asentotunto säilyvät vauriotason alapuolella. (AIS = B).

BSS = Brown–Séquard syndrome eli spinaalinen hemiparaplegia

Lihasvoimat, kevyt kosketus- ja värinätunto heikentyvät vaurion puolelta. Kipu- ja lämpötuntopuutoksia todetaan vaurion vastakkaisella puolella. BSS on harvinainen osittainen selkäydinvaurio. Vaurion aiheuttajana on usein terävä esine, veitsen isku tai ampumavamma. (A = C–D).

PCS = Posterior cord syndrome

Harvinaisin osittainen selkäydinvaurio, jossa esiintyy vain tuntopuutoksia. Lihasvoimat, kipu ja lämpötunto säilyvät, mutta asento- ja liikeaisti ja värinätunto menetetään. (AIS = D).

CM = Conus medullaris vaurio

Sakraaliytimen vaurio, johon voi liittyä lumbaalihermojuurten vaurioita. Conus-vauriossa rakko ja suoli ovat veltot ja lihasvoimat alaraajoista eriasteisesti heikentyneet. (AIS = C–D).

CES = Cauda equina syndrome

Enemmän lumbaali-sakraalihermojuurten vaurio kuin varsinainen selkäydinvaurio. Alaraajoista puuttuvat refleksit sekä distaaliset lihasvoimat. CES-vaurioihin liittyvät myös veltto rakko ja suoli. (AIS = C–D).

Lisäksi on hyvä tunnistaa ohimenevä selkäydinkontuusio, jonka ennuste on hyvä sekä SCIWORA (= spinal cord injury without neuroimaging abnormality).

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Selkäydinvamma
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko