Tulosta

Selkäydinvauriokivun luokitus

Lisätietoa aiheesta
9.11.2012
Eija Ahoniemi
Taulukko 1. Selkäydinvauriokivun luokitus
Kivun sijainti Kipu tyyppi Kivun aiheuttaja
Vauriotason yläpuolella Nosiseptiivinen Lihas- tukiranka
Autonominen dysrefleksia
Muu
Neuropaattinen Kompressiivinen neuropatia
Muu
Vauriotasolla Nosiseptiivinen Lihas-tukiranka
Viskeraalinen
Neuropaattinen Sentraalinen
Radikulaarinen
Kompressiivinen neuropatia
Kompleksinen paikallinen
kipuoireyhtymä
Vauriotasolla alapuolella Nosiseptiivinen Lihas-tukiranka
Neuropaattinen Sentraalinen
Muu

Mukailtu Bryce-Ragnarssonin kipumallista artikkelissa: Bryce TN, Dijkers MP, Ragnarsson KT, Stein AB, Chen B. Reliability of the Bryce/Ragnarsson spinal cord injury pain taxonomy. J Spinal Cord Med 2006;29:118-32

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Selkäydinvamma
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko