Tulosta

Kipulääkkeiden tavallisia haittavaikutuksia saattohoidossa

Lisätietoa aiheesta
6.11.2012
Katri Hamunen

Kipulääkkeiden tavallisia haittavaikutuksia

  • sedaatio, sekavuus, huimaus: opioidit, trisykliset antidepressantit, antiepileptit, neuroleptit, bentsodiatsepiinit
  • delirium: lääkkeet, joilla on antikolinergista vaikutusta (trisykliset antidepressantit, neuroleptit), bentsodiatsepiinit, parkinsonismilääkkeet, antiepileptit, H2-salpaajat, opioidit
  • ummetus: useat lääkkeet hidastavat suolen toimintaa: opioidit, trisykliset antidepressantit, antikolinergiset lääkkeet (parkinsonismilääkkeet, antidepressantit), kalsiumantagonistit. Lisäksi motiliteettia hidastavat ikääntyminen, vähäinen liikunta, ravinto, neurologiset sairaudet, diabetes, hypotyreoosi, munuaisten vajaatoiminta, dehydraatio, elektrolyyttihäiriöt ja masennus.
  • Opioidit: ummetus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu. Muita haittavaikutuksia ovat virtsaamisvaikeudet, kutina, dysforia, kognitiiviset haitat, hyperalgesia, myoklonus sekä hengityslama. Opioidien haittavaikutukset ovat annosriippuvaisia. Ummetusta lukuun ottamatta haittavaikutuksille kehittyy toleranssi.
  • Trisykliset antidepressantit: väsymys, sekavuus, suun kuivuminen, ummetus, ortostaattinen hypotonia, johtumishäiriöt. Haittavaikutusten vähentämiseksi lääkitys kannattaa aloittaa pienellä annoksella (10–25 mg iltaisin) ja nostaa hitaasti (annoksen nostaminen 10–25 mg:aa viikon välein).
  • Gabapentinoidit: väsymys, huimaus ja turvotus. Aloitus pienellä annoksella (gabapentiini 100–300 mg x 1–2, nostaminen 100–300 mg/vrk 2–5 vuorokauden välein, pregabaliini 25–75 mg x 1–2, nostaminen 25–75 mg/vrk 2–5 vuorokauden välein), annoksen sovittaminen munuaistoiminnan mukaan.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kuolevan potilaan oireiden hoito
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko