Tulosta

Tupakoinnin ja tupakkariippuvuuden genetiikkaa

Lisätietoa aiheesta
19.6.2018
Tellervo Korhonen ja Jaakko Kaprio

Taustaa

Kaksos- ja perhetutkimukset

Molekyyligeneettiset tutkimukset

Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden fenotyyppien määrittely geneettistä tutkimusta varten

Muokkaako ympäristö perintötekijöiden vaikutusta tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden kehittymisessä?

Geeni-ympäristöinteraktiot

 • Ympäristötekijät saattavat lopulta ratkaista, missä määrin tietyt alttiutta lisäävät geenit pääsevät vaikuttamaan ilmiasuun. Geeni-ympäristöinteraktiot vaikuttavat erityisesti nuorison tupakointiin esimerkiksi siten, että vanhempien ja ikätovereiden käyttäytyminen muokkaa nuoren geneettistä alttiutta tupakoinnin aloittamiseen. Suomessa toteutettu kaksostutkimus osoitti, että geenien vaikutus nuoren tupakointiin väheni ja ympäristötekijöiden vaikutus lisääntyi, kun vanhemmat olivat hyvin tietoisia lastensa tekemisistä. Vanhempien vähäinen kiinnostus ja nuorten puutteellinen valvonta saattavat siis luoda ympäristön, joka tarjoaa suuremman mahdollisuuden nuorten perinnöllisten alttiuksien ilmenemiseen. Tupakoinnin aloittamisessa kasvuympäristöllä näyttää siis olevan erityisen tärkeä rooli, mikä korostaa vanhemmuuden ja muun lapsen lähiympäristön keskeistä merkitystä «Dick DM, Viken R, Purcell S ym. Parental monitoring moderates the importance of genetic and environmental influences on adolescent smoking. J Abnorm Psychol 2007;116:213-8 »12.
 • Toisessa tutkimuksessa on todettu, että CHRNA5:n toiminnallisen aminohappomuutoksen aiheuttava D398N-variantti on voimakkaammin yhteydessä runsaaseen tupakointiin, mikäli tupakointi on aloitettu alle 16 vuoden ikäisenä kuin myöhemmin. Kun nuoren aivot kehittyvät nopeasti, tupakka virittää riippuvuuden kehitystä geneettisesti alttiilla henkilöllä enemmän kuin myöhemmällä iällä «Hartz SM, Short SE, Saccone NL ym. Increased genetic vulnerability to smoking at CHRNA5 in early-onset smokers. Arch Gen Psychiatry 2012;69:854-60 »13.

Epigenetiikka

Kirjallisuutta

 1. Heloma A, Kiianmaa K, Korhonen T, Winell K. (toim). Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus. Kaprio, Korhonen. Luku 7. Perimän merkitys tupakkariippuvuudessa. Duodecim 2017
 2. Korhonen T, Kaprio J. Nikotiiniriippuvuuden genetiikkaa. Katsausartikkeli. Duodecim 2012;128:1065-71
 3. Korhonen T, Loukola A, Saarikoski S. Päihderiippuvuudet. Kirjassa: Latvala A, Silventoinen K (toim). Käyttäytymisgenetiikka – geeneistä yhteiskuntaan. Gaudeamus 2014
 4. Loukola A, Hällfors J, Korhonen T ym. Genetics and smoking. Curr Addict Rep 2014;1:75-82 «PMID: 24778978»PubMed
 5. Broms U, Wedenoja J, Largeau MR ym. Analysis of detailed phenotype profiles reveals CHRNA5-CHRNA3-CHRNB4 gene cluster association with several nicotine dependence traits. Nicotine Tob Res 2012;14:720-33 «PMID: 22241830»PubMed
 6. Hancock DB, Guo Y, Reginsson GW ym. Genome-wide association study across European and African American ancestries identifies a SNP in DNMT3B contributing to nicotine dependence. Mol Psychiatry 2017 «PMID: 28972577»PubMed
 7. Stephens SH, Hartz SM, Hoft NR ym. Distinct loci in the CHRNA5/CHRNA3/CHRNB4 gene cluster are associated with onset of regular smoking. Genet Epidemiol 2013;37:846-59 «PMID: 24186853»PubMed
 8. Hällfors J. Nicotine Dependence – Identifying the Contribution of Specific Genes. Dissertation,  «https://helda.helsinki.fi/handle/10138/184151»1
 9. Hällfors J, Loukola A, Pitkäniemi J ym. Scrutiny of the CHRNA5-CHRNA3-CHRNB4 smoking behavior locus reveals a novel association with alcohol use in a Finnish population based study. Int J Mol Epidemiol Genet 2013;4:109-19 «PMID: 23875064»PubMed
 10. He L, Pitkäniemi J, Heikkilä K ym. Genome-wide time-to-event analysis on smoking progression stages in a family-based study. Brain Behav 2016;6:e00462 «PMID: 27134767»PubMed
 11. Loukola A, Buchwald J, Gupta R ym. A Genome-Wide Association Study of a Biomarker of Nicotine Metabolism. PLoS Genet 2015;11:e1005498 «PMID: 26407342»PubMed
 12. Dick DM, Viken R, Purcell S ym. Parental monitoring moderates the importance of genetic and environmental influences on adolescent smoking. J Abnorm Psychol 2007;116:213-8 «PMID: 17324032»PubMed
 13. Hartz SM, Short SE, Saccone NL ym. Increased genetic vulnerability to smoking at CHRNA5 in early-onset smokers. Arch Gen Psychiatry 2012;69:854-60 «PMID: 22868939»PubMed
 14. Gao X, Jia M, Zhang Y ym. DNA methylation changes of whole blood cells in response to active smoking exposure in adults: a systematic review of DNA methylation studies. Clin Epigenetics 2015;7:113 «PMID: 26478754»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko