Tulosta

Isoloitu raajaperfuusio melanooman in transit -metastaasien hoidossa

Lisätietoa aiheesta
14.12.2011
Ilkka Koskivuo
 • Uusiutuvien ja kirurgisella hoidolla hallitsemattomien raajojen in transit metastaaseja voidaan hoitaa hypertermisellä isoloidulla raajaperfuusiolla (ILP, isolated limb perfusion).
 • ILP-hoito on verisuonikirurginen leikkaus, jossa raaja eristetään systeemiverenkierrosta verisuonien kanyloinnin, verityhjiömansetin ja kehon ulkoisen sydän-keuhkokoneen avulla. Systeemiverenkierrosta isoloitua raajaa perfusoidaan arteriakanyylin kautta systostaatilla niin korkeina konsentraatioina, jotka systeemisesti käytettynä olisivat sisäelimille ja luuytimille toksisia.
 • Perfuusiohoitoon liitetään lievä hypertermia, jolla on synerginen terapeuttinen vaikutus lääkeaineen kanssa.
 • ILP-hoidossa ensisijaisena lääkeaineena käytetään melfalaania, jonka annos määräytyy joko potilaan painon tai raajan volyymin mukaan.
 • ILP-hoitoa on käytetty profylaktisena adjuvanttihoitona leikkaushoidon jälkeen korkean uusiutumisriskin potilailla tai terapeuttisena hoitona olemassa olevien metastaasien vuoksi. Vain jälkimmäinen käyttötapa on suositeltava.
 • Menetelmä on ensimmäisen kerran kuvattu jo vuonna 1958 «CREECH O Jr, KREMENTZ ET, RYAN RF ym. Chemotherapy of cancer: regional perfusion utilizing an extracorporeal circuit. Ann Surg 1958;148:616-32 »1.
 • Suomessa ILP-hoitoa on käytetty ensimmäisen kerran vuonna 2007, ja hoito on valtakunnallisesti keskitetty Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan.
 • Hoidon suunnittelevat ja toteuttavat HYKS:n syöpätautien klinikan ja verisuonikirurgian lääkärit yhdessä.

ILP-hoidon aiheet

 • Kuratiivinen tarkoitus: raajan leikkauksella hallitsemattomat tai leikkausten jälkeen nopeasti uusiutuvat ja progredioivat in transit metastaasit (tautivapaa väliaika alle 3 kuukautta).
 • Palliatiivinen hoito: vaihtoehtona amputaatiolle.

ILP-hoidon vasta-aiheet

 • Levinnyt melanooma (aste IV)
 • Vaikea-asteinen raajan ASO-tauti
 • Vaikea-asteinen instabiili sydänsairaus tai muu henkeä uhkaava yleissairaus
 • Akuutti vaikea-asteinen infektio
 • Massivinen raajan lymfödeema
 • Raskaus

ILP-hoidon mahdollisia haittavaikutuksia

 • Paikalliset haittavaikutukset
  • Hoidetun raajan ihon eryteema (yleinen, useimmiten 3 viikon aikana ohimenevä)
  • Lymfödeema
  • Neuropatia ja neuropaattiset kivut
  • Myopatia, rhabdomyolyysi, lihasaitiosyndrooma, myopaattiset kivut
  • Arteriatukos
  • Laskimotukos
 • Systeemiset haittavaikutukset
  • Riski huomattava, jos toimenpiteessä yli 10 % ohivuoto systeemiverenkiertoon
  • Gastrointestinaalioireet
  • Luuydinvaurio, neutropenia

Potilaan lähettäminen ILP-hoitoon

 • ILP-hoitoon mahdollisesti soveltuvan potilaan konsultaatiopyyntö osoitetaan HYKS:n syöpätautien klinikalle.

Kirjallisuutta

 1. CREECH O Jr, KREMENTZ ET, RYAN RF ym. Chemotherapy of cancer: regional perfusion utilizing an extracorporeal circuit. Ann Surg 1958;148:616-32 «PMID: 13583933»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Melanooma
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko