Tulosta

Elvytys (vastasyntynyt), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
25.6.2014

1. päivitys

 • Julkaistu 4.8.2014
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Perinatologisen Seuran Suomen Neonatologit -alajaoksen asettama työryhmä
  • Outi Tammela (puheenjohtaja)
  • Mari Juuti
  • Tiina Kemppainen
  • Jaana Leipälä
  • Marjo Metsäranta
  • Sanna Pylkkönen
  • Liisa Rovamo
  • Timo Saarela
  • Hanna Soukka
  • Ulla Sankilampi
  • Piia Vuorela

Kohdennettu päivitys

 • Julkaistu 29.11.2011

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu 25.3.2008
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Perinatologisen Seuran Suomen Neonatologit -alajaoksen asettama työryhmä
  • Liisa Rovamo (puheenjohtaja)
  • Jorma Komulainen
  • Mikko Lavonius
  • Jaana Leipälä
  • Marjo Metsäranta
  • Sanna Pylkkönen
  • Timo Saarela
  • Hanna Soukka
  • Outi Tammela
  • Hilkka Välimaa
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko