Tulosta

Vasenhaarakatkos ja reperfuusiohoidon valinta

Lisätietoa aiheesta
18.5.2011
Käypä hoito

Kirjallisuutta

  1. Larson DM, Menssen KM, Sharkey SW ym. "False-positive" cardiac catheterization laboratory activation among patients with suspected ST-segment elevation myocardial infarction. JAMA 2007;298(23):2754-60. «PMID: 18165668»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS ST-nousuinfarkti
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko