Tulosta

Eteisvärinäpotilaan antitromboottisen lääkehoidon suositus CHA2DS2VASc-pisteiden perusteella

Lisätietoa aiheesta
13.12.2010
Tiina Sairanen
Aivoinfarktin ja tromboembolian riskitekijät ei-läppäperäisessä eteisvärinässä
”merkittävät” riskitekijät (major) Kliinisesti merkittävät ”vähäisemmät” riskitekijät (minor)
Aiempi aivoinfarkti, TIA, tai syteeminen embolia, ≥ 75 vuoden ikä Sydämen vajaatoiminta tai kohtalainen tai vakava systolinen dysfunktio, Kohonnut verenpaine, Diabetes, Naissukupuoli, 65–74 vuoden ikä, Suonisairaus (aiempi sydäninfarkti, perifeerinen valtimotauti, aorttaplakki)
CHA2DS2VASc-pisteet
Sydämen vajaatoiminta/vasemman kammion dysfunktio 1
Kohonnut verenpaine 1
≥ 75 vuoden ikä 2
Diabetes 1
Aivoinfarkti/TIA/tromboembolia 2
Suonisairaus 1
65–74 vuoden ikä 1
Naissukupuoli 1
Maksimipisteet 9
Riskikategoria CHA2DS2-VASc pisteet Antitromboottinen hoitosuositus
1 “merkittävä” riskitekijä tai ≥ 2 kliinisesti merkittävää “vähäisempää” riskitekijää ≥ 2 Oraalinen antikoagulantti (AK)
1 kliinisesti merkittävä “vähäi-sempää” riskitekijä 1 Joko oraalinen AK tai ASA 75–325 mg päivittäin; suositeltavampaa käyttää AK-hoitoa.
Ei riskitekijöitä 0 Joko ASA 75-325 mg tai ei antitromboottista hoitoa; suositeltavampaa olla käyttämättä antitromboottista hoitoa.

Kirjallisuutta

  1. European Heart Rhythm Association, European Association for Cardio-Thoracic Surgery, Camm AJ ym. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2010;31:2369-429 «PMID: 20802247»PubMed; «http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/guidelines-afib-FT.pdf»1
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko