Tulosta

Lihavuusleikkauksen indikaatiovaihtoehdot (THL:n raportti 2009)

Lisätietoa aiheesta
28.12.2010
Vesa Koivukangas

Vaihtoehto 1 (tiukat kriteerit)

BMI yli 45: 50 pistettä

BMI 40–45: 40 pistettä

BMI 35–40: 30 pistettä

Vaihtoehto 2 (kansainväliset kriteerit)

BMI yli 40: 50 pistettä

BMI 35–40: 40 pistettä

Vaihtoehto 3 (väljät kriteerit)

BMI yli 35: 50 pistettä

Taulukko 1. Lisäpisteet seuraavista liitännäissairauksista:
2-tyypin DM 20 pistettä
Lääkehoitoa edellyttävä kohonnut verenpaine 10 pistettä
C-PAP-hoitoa vaativa uniapnea 10 pistettä
Leikkausindikaatiot täyttävä tuki- ja liikuntaelimistön sairaus 10 pistettä
Muu sairaus tai tila, joka vakava ennusteellinen riski ja/tai jonka hoito/hallinta lihavuudesta johtuen puutteellinen hoitoyrityksistä huolimatta 10 pistettä
  • Mikäli kiireettömän hoidon pisteytyksessä käytetään ns. tiukkoja kriteerejä tulee leikkausarvio kuitenkin tehdä yksilöllisesti ja kokonaistilanne huomioiden ja päättää leikkauksesta tarvittaessa kansainvälisten kriteerien perusteella.
    • Tämä voi tulla erityisesti kyseeseen nuorilla potilailla, joilla ei ole vielä obesiteettiin liittyviä sairauksia.

Kirjallisuutta

  1. Ikonen TS, Anttila H, Gylling H ym. Sairaalloisen lihavuuden leikkaushoito. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 16/2009. Helsinki 2009. ISBN 978-952-245-084-5
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko