Tulosta

Uniapneapotilaiden terveyspalvelujen käyttö ja siitä aiheutuvat kustannukset

Lisätietoa aiheesta
6.12.2016
Hanna-Riikka Kreivi

Uniapneapotilaiden terveyspalvelujen käyttö ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat koholla jo vuosia ennen taudin diagnosointia, mutta pienenevät hoidon jälkeen.

Ennen diagnoosia

On arvioitu, että hoitamaton uniapnea aiheuttaa pelkästään Yhdysvalloissa jopa 3,4 miljardin dollarin kustannukset terveydenhuollolle vuosittain «Kapur V, Blough DK, Sandblom RE ym. The medical cost of undiagnosed sleep apnea. Sleep 1999;22:749-55 »1.

Uniapneapotilaat käyttävät terveydenhuollon palveluita noin 2 kertaa muuta väestöä enemmän jo vuosia ennen uniapnean diagnosointia «Kryger MH, Roos L, Delaive K ym. Utilization of health care services in patients with severe obstructive sleep apnea. Sleep 1996;19:S111-6 »2, «Ronald J, Delaive K, Roos L ym. Health care utilization in the 10 years prior to diagnosis in obstructive sleep apnea syndrome patients. Sleep 1999;22:225-9 »3, «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determinants affecting health-care utilization in obstructive sleep apnea syndrome patients. Chest 2005;128:1310-4 »4, «Reuveni H, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. Elevated healthcare utilisation in young adult males with obstructive sleep apnoea. Eur Respir J 2008;31:273-9 »5, «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. The effect of obstructive sleep apnea on morbidity and health care utilization of middle-aged and older adults. J Am Geriatr Soc 2008;56:247-54 »6.

Terveyspalvelujen käytön on todettu olevan runsasta noin 2–5 «Kryger MH, Roos L, Delaive K ym. Utilization of health care services in patients with severe obstructive sleep apnea. Sleep 1996;19:S111-6 »2, «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determinants affecting health-care utilization in obstructive sleep apnea syndrome patients. Chest 2005;128:1310-4 »4, «Smith R, Ronald J, Delaive K ym. What are obstructive sleep apnea patients being treated for prior to this diagnosis? Chest 2002;121:164-72 »7, «Greenberg-Dotan S, Reuveni H, Simon-Tuval T ym. Gender differences in morbidity and health care utilization among adult obstructive sleep apnea patients. Sleep 2007;30:1173-80 »8, jopa yli 10 vuotta ennen uniapnean diagnosoimista «Ronald J, Delaive K, Roos L ym. Health care utilization in the 10 years prior to diagnosis in obstructive sleep apnea syndrome patients. Sleep 1999;22:225-9 »3, «Banno K, Ramsey C, Walld R ym. Expenditure on health care in obese women with and without sleep apnea. Sleep 2009;32:247-52 »9 «Banno K, Ramsey C, Walld R ym. Expenditure on health care in obese women with and without sleep apnea. Sleep 2009;32:247-52 »9, «Jennum P, Ibsen R, Kjellberg J. Social consequences of sleep disordered breathing on patients and their partners: a controlled national study. Eur Respir J 2014;43:134-44 »11.

Terveyspalvelujen käyttö nousee jatkuvasti uniapneadiagnoosia lähestyttäessä «Ronald J, Delaive K, Roos L ym. Health care utilization in the 10 years prior to diagnosis in obstructive sleep apnea syndrome patients. Sleep 1999;22:225-9 »3, «Banno K, Ramsey C, Walld R ym. Expenditure on health care in obese women with and without sleep apnea. Sleep 2009;32:247-52 »9 ja on erityisen korkealla 3 diagnosointia edeltävän vuoden aikana «Ronald J, Delaive K, Roos L ym. Health care utilization in the 10 years prior to diagnosis in obstructive sleep apnea syndrome patients. Sleep 1999;22:225-9 »3.

Uniapneapotilailla on enemmän sairaalassa oloja «Kryger MH, Roos L, Delaive K ym. Utilization of health care services in patients with severe obstructive sleep apnea. Sleep 1996;19:S111-6 »2, «Ronald J, Delaive K, Roos L ym. Health care utilization in the 10 years prior to diagnosis in obstructive sleep apnea syndrome patients. Sleep 1999;22:225-9 »3, «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determinants affecting health-care utilization in obstructive sleep apnea syndrome patients. Chest 2005;128:1310-4 »4, «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. The effect of obstructive sleep apnea on morbidity and health care utilization of middle-aged and older adults. J Am Geriatr Soc 2008;56:247-54 »6, «Smith R, Ronald J, Delaive K ym. What are obstructive sleep apnea patients being treated for prior to this diagnosis? Chest 2002;121:164-72 »7 sekä käyntejä lääkärillä, erikoislääkärillä ja ensiavussa «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. The effect of obstructive sleep apnea on morbidity and health care utilization of middle-aged and older adults. J Am Geriatr Soc 2008;56:247-54 »6, «Smith R, Ronald J, Delaive K ym. What are obstructive sleep apnea patients being treated for prior to this diagnosis? Chest 2002;121:164-72 »7, «Greenberg-Dotan S, Reuveni H, Simon-Tuval T ym. Gender differences in morbidity and health care utilization among adult obstructive sleep apnea patients. Sleep 2007;30:1173-80 »8.

Lisäksi uniapneapotilaille määrätään enemmän lääkkeitä «Otake K, Delaive K, Walld R ym. Cardiovascular medication use in patients with undiagnosed obstructive sleep apnoea. Thorax 2002;57:417-22 »12, erityisesti psykoaktiivisia «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. The effect of obstructive sleep apnea on morbidity and health care utilization of middle-aged and older adults. J Am Geriatr Soc 2008;56:247-54 »6 ja sydän- ja verisuonitautilääkkeitä «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determinants affecting health-care utilization in obstructive sleep apnea syndrome patients. Chest 2005;128:1310-4 »4, «Greenberg-Dotan S, Reuveni H, Simon-Tuval T ym. Gender differences in morbidity and health care utilization among adult obstructive sleep apnea patients. Sleep 2007;30:1173-80 »8, «Otake K, Delaive K, Walld R ym. Cardiovascular medication use in patients with undiagnosed obstructive sleep apnoea. Thorax 2002;57:417-22 »12 ja heillä on korkeammat lääkekulut normaaliväestöön verrattuna «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. The effect of obstructive sleep apnea on morbidity and health care utilization of middle-aged and older adults. J Am Geriatr Soc 2008;56:247-54 »6.

On todettu, että terveyspalvelujen käyttö kasaantuu. Ylin neljännes käyttää jopa 7 kertaa enemmän terveydenhuollon palveluita muihin uniapneapotilaisiin verrattuna «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determinants affecting health-care utilization in obstructive sleep apnea syndrome patients. Chest 2005;128:1310-4 »4 ja kalleimmat potilaat käyttävät jopa 65–79 % kaikista uniapneapotilaiden aiheuttamista kuluista «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. The effect of obstructive sleep apnea on morbidity and health care utilization of middle-aged and older adults. J Am Geriatr Soc 2008;56:247-54 »6,.

Syitä runsaaseen terveyspalvelujen käyttöön

Uniapneapotilaiden runsaan terveyspalvelujen käytön taustalta ei ole löydetty mitään yhtä ainoaa selittävää tekijää «Smith R, Ronald J, Delaive K ym. What are obstructive sleep apnea patients being treated for prior to this diagnosis? Chest 2002;121:164-72 »7.

On kuitenkin todettu, että uniapneaa sairastavilla miehillä ja naisilla on enemmän kroonisia sairauksia, kuten sydän- ja verisuonitauteja, hyperlipidemiaa, diabetesta, astmaa, nivelrikkoa ja refluksitautia, terveeseen normaaliväestöön verrattuna «Kapur V, Blough DK, Sandblom RE ym. The medical cost of undiagnosed sleep apnea. Sleep 1999;22:749-55 »1, «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determinants affecting health-care utilization in obstructive sleep apnea syndrome patients. Chest 2005;128:1310-4 »4, «Greenberg-Dotan S, Reuveni H, Simon-Tuval T ym. Gender differences in morbidity and health care utilization among adult obstructive sleep apnea patients. Sleep 2007;30:1173-80 »8.

Useissa tutkimuksissa juuri liitännäissairauksien on todettu olevan suurin syy uniapneapotilaiden runsaaseen terveyspalvelujen käyttöön «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determinants affecting health-care utilization in obstructive sleep apnea syndrome patients. Chest 2005;128:1310-4 »4, «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. The effect of obstructive sleep apnea on morbidity and health care utilization of middle-aged and older adults. J Am Geriatr Soc 2008;56:247-54 »6, «Smith R, Ronald J, Delaive K ym. What are obstructive sleep apnea patients being treated for prior to this diagnosis? Chest 2002;121:164-72 »7.

Erityisesti kohonnut verenpaine sekä muut sydän- ja verisuonitaudit ovat uniapneapotilaiden runsaan terveyspalvelujen käytön taustalla «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. The effect of obstructive sleep apnea on morbidity and health care utilization of middle-aged and older adults. J Am Geriatr Soc 2008;56:247-54 »6, «Smith R, Ronald J, Delaive K ym. What are obstructive sleep apnea patients being treated for prior to this diagnosis? Chest 2002;121:164-72 »7.

Kalleimmilla uniapneapotilailla todetaan usein myös diabetes, nivelrikko, hyperlipidemia tai heillä on psykoaktiivinen lääke käytössään «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. The effect of obstructive sleep apnea on morbidity and health care utilization of middle-aged and older adults. J Am Geriatr Soc 2008;56:247-54 »6.

Uniapnean vaikeusasteen vaikutus terveydenhuollon kustannuksiin on epäselvä. Joissakin tutkimuksissa uniapnean vaikeusaste on ollut kustannusten kannalta määräävä tekijä «Kapur V, Blough DK, Sandblom RE ym. The medical cost of undiagnosed sleep apnea. Sleep 1999;22:749-55 »1, kun taas toisissa se ei ole ennustanut palvelujen käyttöä «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determinants affecting health-care utilization in obstructive sleep apnea syndrome patients. Chest 2005;128:1310-4 »4.

Sukupuolen ja iän merkitys

Sekä sukupuoli että ikä selittävät osan terveyspalvelujen käytöstä.

Uniapneaa sairastavat naiset käyttävät 1–3 kertaa enemmän terveydenhuollon palveluja kuin uniapneaa sairastavat miehet «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determinants affecting health-care utilization in obstructive sleep apnea syndrome patients. Chest 2005;128:1310-4 »4, «Greenberg-Dotan S, Reuveni H, Simon-Tuval T ym. Gender differences in morbidity and health care utilization among adult obstructive sleep apnea patients. Sleep 2007;30:1173-80 »8.

Naisilla on todettu olevan korkeammat terveydenhuollon kokonaiskustannukset sekä lääkekulut kuin uniapneaa sairastavilla miehillä «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. The effect of obstructive sleep apnea on morbidity and health care utilization of middle-aged and older adults. J Am Geriatr Soc 2008;56:247-54 »6.

Uniapnean vaikeusaste ei selitä naisten ja miesten välisiä eroja kustannuksissa.

On myös todettu, että iäkkäät (> 67-vuotiaat) uniapneapotilaat käyttävät merkitsevästi enemmän terveydenhuollon palveluita keski-ikäisiin uniapneapotilaisiin verrattuna «Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. The effect of obstructive sleep apnea on morbidity and health care utilization of middle-aged and older adults. J Am Geriatr Soc 2008;56:247-54 »6.

Diagnoosin jälkeen

CPAP-laitteella hoidettujen uniapneapotilaiden terveyspalvelujen käyttö sekä niihin liittyvät kustannukset laskevat merkitsevästi diagnoosia seuraavien 2−5 vuoden aikana verrattuna diagnoosia edeltävään aikaan «Bahammam A, Delaive K, Ronald J ym. Health care utilization in males with obstructive sleep apnea syndrome two years after diagnosis and treatment. Sleep 1999;22:740-7 »13, «Albarrak M, Banno K, Sabbagh AA ym. Utilization of healthcare resources in obstructive sleep apnea syndrome: a 5-year follow-up study in men using CPAP. Sleep 2005;28:1306-11 »14, «Banno K, Manfreda J, Walld R ym. Healthcare utilization in women with obstructive sleep apnea syndrome 2 years after diagnosis and treatment. Sleep 2006;29:1307-11 »15.

Hoitoon sitoutuminen voi kuitenkin vaikuttaa terveyspalvelujen käyttöön diagnoosin jälkeen. On todettu, että hoitoon sitoutumattomilla terveyspalvelujen käyttö jatkuu runsaana vielä vuosia uniapnean diagnosoimisen jälkeenkin «Bahammam A, Delaive K, Ronald J ym. Health care utilization in males with obstructive sleep apnea syndrome two years after diagnosis and treatment. Sleep 1999;22:740-7 »13.

Toisaalta terveydenhuollon kustannusten on todettu laskevan diagnoosin jälkeen myös niillä potilailla, jotka ovat käyttäneet CPAP-laitetta vähemmän kuin 5 yönä viikossa «Banno K, Manfreda J, Walld R ym. Healthcare utilization in women with obstructive sleep apnea syndrome 2 years after diagnosis and treatment. Sleep 2006;29:1307-11 »15.

Kirjallisuutta

 1. Kapur V, Blough DK, Sandblom RE ym. The medical cost of undiagnosed sleep apnea. Sleep 1999;22:749-55 «PMID: 10505820»PubMed
 2. Kryger MH, Roos L, Delaive K ym. Utilization of health care services in patients with severe obstructive sleep apnea. Sleep 1996;19:S111-6 «PMID: 9122567»PubMed
 3. Ronald J, Delaive K, Roos L ym. Health care utilization in the 10 years prior to diagnosis in obstructive sleep apnea syndrome patients. Sleep 1999;22:225-9 «PMID: 10201067»PubMed
 4. Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Brin YS ym. Determinants affecting health-care utilization in obstructive sleep apnea syndrome patients. Chest 2005;128:1310-4 «PMID: 16162723»PubMed
 5. Reuveni H, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. Elevated healthcare utilisation in young adult males with obstructive sleep apnoea. Eur Respir J 2008;31:273-9 «PMID: 17898013»PubMed
 6. Tarasiuk A, Greenberg-Dotan S, Simon-Tuval T ym. The effect of obstructive sleep apnea on morbidity and health care utilization of middle-aged and older adults. J Am Geriatr Soc 2008;56:247-54 «PMID: 18251815»PubMed
 7. Smith R, Ronald J, Delaive K ym. What are obstructive sleep apnea patients being treated for prior to this diagnosis? Chest 2002;121:164-72 «PMID: 11796446»PubMed
 8. Greenberg-Dotan S, Reuveni H, Simon-Tuval T ym. Gender differences in morbidity and health care utilization among adult obstructive sleep apnea patients. Sleep 2007;30:1173-80 «PMID: 17910389»PubMed
 9. Banno K, Ramsey C, Walld R ym. Expenditure on health care in obese women with and without sleep apnea. Sleep 2009;32:247-52 «PMID: 19238812»PubMed
 10. Jennum P, Kjellberg J. Health, social and economical consequences of sleep-disordered breathing: a controlled national study. Thorax 2011;66:560-6 «PMID: 21199816»PubMed
 11. Jennum P, Ibsen R, Kjellberg J. Social consequences of sleep disordered breathing on patients and their partners: a controlled national study. Eur Respir J 2014;43:134-44 «PMID: 23563260»PubMed
 12. Otake K, Delaive K, Walld R ym. Cardiovascular medication use in patients with undiagnosed obstructive sleep apnoea. Thorax 2002;57:417-22 «PMID: 11978918»PubMed
 13. Bahammam A, Delaive K, Ronald J ym. Health care utilization in males with obstructive sleep apnea syndrome two years after diagnosis and treatment. Sleep 1999;22:740-7 «PMID: 10505819»PubMed
 14. Albarrak M, Banno K, Sabbagh AA ym. Utilization of healthcare resources in obstructive sleep apnea syndrome: a 5-year follow-up study in men using CPAP. Sleep 2005;28:1306-11 «PMID: 16295216»PubMed
 15. Banno K, Manfreda J, Walld R ym. Healthcare utilization in women with obstructive sleep apnea syndrome 2 years after diagnosis and treatment. Sleep 2006;29:1307-11 «PMID: 17068984»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko