Tulosta

Mediaskeroosi, ABI ja varvaspaine

Lisätietoa aiheesta
13.4.2010
Maarit Venermo
 • Korkean ABI:n ja alaraajojen tukkivan valtimotaudin yhteys on todettu useassa tutkimuksessa.
 • Suominen ym. «Suominen V, Rantanen T, Venermo M ym. Prevalence and risk factors of PAD among patients with elevated ABI. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008;35:709-14 »1 tutkivat korkean ABI:n esiintyvyyttä verisuonikirurgin arvioon lähetettyjen potilaiden keskuudessa ja tukkivan valtimotaudin esiintyvyyttä näillä potilailla.
  • 8.4 %:lla ABI oli > 1.3 ja näistä potilaista 62.2 %:lla varvas-olkavarsipainesuhde oli 0.6 tai alhaisempi viitaten tukkivaan valtimotautiin.
  • Korkean ABI:n spesifisyys tukkivan valtimotaudin diagnostiikassa arvoilla 1.3, 1.4 ja 1.5 oli 86 %, 94 % ja 96 % vastaavasti ja sensitiivisyys 44 %, 38 % ja 36 % vastaavasti.
 • Aboyans ym. «Aboyans V, Ho E, Denenberg JO ym. The association between elevated ankle systolic pressures and peripheral occlusive arterial disease in diabetic and nondiabetic subjects. J Vasc Surg 2008;48:1197-203»2 tutkivat 510 potilasta keräten tiedot kardiovaskulaarisista riskitekijöistä, nilkka- ja varvaspaineista sekä arteria tibialis posterioriksesta mitatun systolisen verenvirtauksen huippunopeudesta. 2.1 %:lla henkilöistä oli ABI > 1.4.
  • Diabetes oli merkittävin korkeaan ABI:iin assosioituva tekijä (OR 16.0, p < 0.001).
  • Korkean ABI:n omaavilla henkilöillä esiintyi normaalia matalampaa varvas-olkavarsipainesuhde (< = 0.7) ja arteria tibialis posteriorin huippuvirtausta (≤ 10 cm/s) samassa suhteessa kuin matalan ABI:n (< 0.9) omaavilla henkilöillä: molemmat tai toinen arvoista oli normaalia matalampi yli 80 %:lla sekä korkean (ABI > 1.4) että matalan (ABI < 0.9) ABI:n ryhmissä.
 • Ei-diabeetikoilla nilkka-olkavarsipainesuhteen ja varvas-olkavarsipainesuhteen suhde oli lineaarinen, diabeetikoilla j-muotoinen, mikä viittaa siihen, että diabeetikoilla korkea ABI oli merkki alaraajojen tukkivasta valtimotaudista.

Kirjallisuutta

 1. Suominen V, Rantanen T, Venermo M ym. Prevalence and risk factors of PAD among patients with elevated ABI. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008;35:709-14 «PMID: 18313338»PubMed
 2. Aboyans V, Ho E, Denenberg JO ym. The association between elevated ankle systolic pressures and peripheral occlusive arterial disease in diabetic and nondiabetic subjects. J Vasc Surg 2008;48:1197-203 «PMID: 18692981»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Alaraajojen tukkiva valtimotauti
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko