Tulosta

Diabetes, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
21.3.2016

4. päivitys

 • Julkaistu: 22.3.2016
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä
  • Markku Laakso (puheenjohtaja)
  • Leif Groop
  • Mikko Honkasalo
  • Bo Isomaa
  • Päivi Juselius
  • Jaana Lindström
  • Tuula Meinander
  • Helena Nuutinen
  • Juha Saltevo
  • Mikko Syvänne
  • Tiinamaija Tuomi
  • Marja Pöllänen (asiantuntija)

3. päivitys

 • Julkaistu: 12.9.2013
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä
  • Markku Laakso (puheenjohtaja)
  • Leif Groop
  • Bo Isomaa
  • Päivi Juselius
  • Merja Laine
  • Jaana Lindström
  • Kirsi Pietiläinen
  • Marja Puurunen
  • Juha Saltevo
  • Mikko Syvänne
  • Tiinamaija Tuomi
  • Päivi Miettinen (asiantuntija)
  • Marja Pöllänen (asiantuntija)

2. päivitys

 • Julkaistu: 30.11.2011
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä
  • Leif Groop (puheenjohtaja)
  • Anne Antikainen
  • Bo Isomaa
  • Markku Laakso
  • Merja Laine
  • Jaana Lindström
  • Paula Nikkanen
  • Marja Puurunen
  • Juha Saltevo
  • Mikko Syvänne
  • Jukka Toivonen
  • Sirkku Tulokas
  • Anne Hiiri (asiantuntija)

1. päivitys

 • Julkaistu: 15.9.2009
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä
  • Leif Groop (puheenjohtaja)
  • Antti Virkamäki
  • Anne Antikainen
  • Bo Isomaa
  • Eeva Ketola
  • Jorma Komulainen
  • Markku Laakso
  • Merja Laine
  • Paula Nikkanen
  • Marja Puurunen
  • Juha Saltevo
  • Mikko Syvänne
  • Jukka Toivonen
  • Sirkku Tulokas
  • Anne Hiiri (asiantuntija)

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 17.5.2007
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä
  • Leif Groop (puheenjohtaja)
  • Antti Virkamäki
  • Bo Isomaa
  • Eeva Ketola
  • Jorma Komulainen
  • Jukka Laakso
  • Markku Laakso
  • Anne Louheranta
  • Paula Nikkanen
  • Marja Puurunen
  • Juha Saltevo
  • Markku Saraheimo
  • Mikko Syvänne
  • Jukka Toivonen
  • Sirkku Tulokas
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko