Tulosta

Osteomyeliitin toteaminen

Lisätietoa aiheesta
10.6.2009
Kirsi Valve
Taulukko 1. Osteomyeliitin toteaminen.
Kategoria Osteomyeliitin todennäköisyys Hoito-ohje Kriteerit Huomioitavaa
Varma > 90 %
 1. Hoida.
 2. Antibioottihoito: mahdollisimman kapeakirjoinen hoito, joka on suunnattu bakteeriviljelyvastauksen mukaan.
 3. Kirurginen hoito: hoitoaika riippuu kirurgisen hoidon onnistumisesta (ks. varsinaisen suosituksen kohta . Osteomyelitti)
 1. Luubiopsian histologinen näyte JA mikro-biologinen näyte + TAI
 2. Kirurgisen toimenpiteen yhteydessä todettu luun märkiminen TAI
 3. Irronnut luufragmentti poistettu haavasta TAI
 4. MRI-löydös: luun sisäinen absessi TAI
 5. Kaksi todennäköisen kriteeriä TAI
 6. yksi todennäköisen ja kaksi mahdollisen kriteeriä TAI
 7. neljä mahdollisen kriteeriä
 1. Näyte tulee ottaa kirurgisen toimenpiteen yhteydessä tai ehjän ihon läpi.
 2. Tauko antibiootti-hoidossa vähintään 2 vuorokautta ennen näytteen ottoa
 3. Kokenut kirurgi
 4. Kokenut haavan hoitaja
Todennäköinen 51–90 % Harkitse hoitamista, mutta lisätutkimuksia saatetaan vielä tarvita
 1. Haavan pohjalla näkyy hohkaluu TAI
 2. MRI: luuödema ja muut OM-MRI-löydökset TAI
 3. Luubiopsian viljely positiivinen, mutta histologia negatiivinen tai histologia puuttuu TAI
 4. Kaksi mahdollisen kriteeriä
Fistelikanava, sekvesteri kantapään tai metatarsaalin pään alla
Mahdollinen 10–50 % Hoito voi olla perusteltua, mutta lisätutkimuksia suositellaan OM:n varmistamiseksi
 1. Natiiviröntgen: kortikaalinen destruktio TAI
 2. MRI: luuödema tai cloaca TAI
 3. Probe to bone + tai haavan pohjalla näkyy kortikaalinen luu TAI
 4. LA yli 70 eikä tähän muita selityksiä TAI
 5. Haava ei parane adekvaatista kevennys-hoidosta ja verenkierron turvaamisesta huolimatta yli 6 viikon aikana TAI
 6. yli 2 viikkoa kestänyt haava, jossa kliinisen infektion merkit
Epätodennäköinen < 10 % Ei yleensä tarvetta lisätutkimuksiin tai hoitoon
 1. Ei tulehdukseen viittaavia oireita tai löydöksiä
 2. JA normaali natiiviröntgen
 3. JA pinnallinen haava alle 2 viikkoa tai haavaa ei ole
 4. Normaali MRI Normaali luuston gammakuvaus)

Kirjallisuutta

 1. Berendt AR, Peters EJ, Bakker K ym. Diabetic foot osteomyelitis: a progress report on diagnosis and a systematic review of treatment. Diabetes Metab Res Rev 2008;24 Suppl 1:S145-61 «PMID: 18442163»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeetikon jalkaongelmat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko