Tulosta

Jännepidennykset ja -transpositiot diabeetikon jalan asennon korjauksessa

Lisätietoa aiheesta
10.6.2009
Heikki-Jussi Laine

Kirjallisuutta

  1. Mueller MJ, Sinacore DR, Hastings MK ym. Effect of Achilles tendon lengthening on neuropathic plantar ulcers. A randomized clinical trial. J Bone Joint Surg Am 2003;85-A:1436-45 «PMID: 12925622»PubMed
  2. Armstrong DG, Stacpoole-Shea S, Nguyen H ym. Lengthening of the Achilles tendon in diabetic patients who are at high risk for ulceration of the foot. J Bone Joint Surg Am 1999;81:535-8 «PMID: 10225799»PubMed
  3. Laborde JM. Neuropathic plantar forefoot ulcers treated with tendon lengthenings. Foot Ankle Int 2008;29:378-84 «PMID: 18442451»PubMed
  4. Holstein P, Lohmann M, Bitsch M ym. Achilles tendon lengthening, the panacea for plantar forefoot ulceration? Diabetes Metab Res Rev 2004;20 Suppl 1:S37-40 «PMID: 15150812»PubMed
  5. Hansen ST. Functional Reconstruction of the Foot and Ankle, 2000 Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, Pa, 2000
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeetikon jalkaongelmat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko