Tulosta

Sydäninfarkti DRG-järjestelmässä

Lisätietoa aiheesta
22.4.2009
Ilkka Tierala
 • DRG (Diagnosis-related grouping) -luokitus on sairaalahoitojaksojen luokitusjärjestelmä, joka on alunperin otettu käyttöön USA:ssa ja myöhemmin osassa Suomen sairaaloita pohjoismaisen Nord-DRG-version kehitelmänä. Erilaisia DRG-sovellutuksia on eri puolilla maailmaa käytössä hyvin monia.
 • Tätä luokitusta käytetään kuntalaskutuksessa ja sairaaloiden kustannusvaikuttavuuden ja toiminnan vertailussa. Tietokoneohjelma määrittelee DRG-luokan potilaan diagnoosi- ja toimenpidetietojen pohjalta. Eri DRG-luokilla on hyvin erilaiset hinnat, jotka siis vaikuttavat sairaalaan kunnalta saamaan korvaukseen.
 • Sairaaloiden toiminnan tuottavuus-projektia varten STAKES luo DRG-luokat tarvittaessa itse käytettävissään olevista sairaaloiden poistoilmoitustiedoista.
 • Luokituksen yhdenmukaisuus ja edustavuus edellyttää huolellista poistoilmoitusten täyttämistä. Erityisesti merkittävien sivudiagnoosien ja sairauden tai hoidon komplikaatioiden merkitseminen diagnoosinumeroilla on tärkeää luokittelun onnistumiselle. Tällaisia ovat esimerkiksi sydämen vajaatoiminta, munuaisten vajaatoiminta, diabetes, johtumishäiriöt, rytmihäiriöt ja mahdolliset infarktin aiheuttamat rakenneviat.
 • Sydäninfarktihoitojaksot luokitellaan seuraavasti:
  • DRG 122 Komplisoitumaton sydäninfarkti
  • DRG 121 Komplisoitunut sydäninfarkti
  • Tähän luokkaan potilaan siirtävät seuraavat komplikaatiota tai taudin vaikeutta ehkä kuvaavat sivudiagnoosit:
   • I 10.1 Verenpainetautiin liittyvä sydänsairaus ja sydämen vajaatoiminta
   • I 23 Infarktiin liittyvä rakennekomplikaatiot ja vasemman kammion trombi
   • I 24.1 Postinfarktiperikardiitti (Dressler)
   • I 25.3 Vasemman kammion aneurysma
   • I 44.0 Johtumishäiriöt
   • I 46.0 Sydänpysähdys ja onnistunut elvytys
   • I 47.2 Kammiotakykardia
   • I 48 Eteisvärinä tai -lepatus
   • I50 Sydämen vajaatoiminta
   • N 17 Akuutti munuaisten vajaatoiminta
    • Tässä luokassa muuten yleiset komplisoituneisuutta kuvaavat tekijät kuten hypertonia, diabetes ym. eivät vaikuta ryhmittymiseen. Ei myöskään sepelvaltimoiden varjoainekuvaus, jos se ei johda toimenpiteeseen
    • DRG 123 Potilas kuolee sairaalassa alle kolme vuorokautta sairaalaan tulosta
    • DRG 112 Potilaalle tehdään infarktin hoitoon liittyvän hoitojakson aikana sepelvaltimoiden pallolaajennus stentin kanssa tai ilman tai rytmihäiriön katetriablaatiohoito
    • DRG 115 Potilaalle asennetaan infarktin hoitoon liittyvän hoitojakson aikana sydämen tahdistin
    • DRG 116B Potilaalle asennetaan infarktin hoitoon liittyvän hoitojakson aikana sydämen rytmihäiriötahdistin (ICD)
 • Invasiiviset toimenpiteet vaikuttavat siis luokitukseen. Pallolaajennus ja katetriablaatio aiheuttavat hoitojakson siirtymisen ryhmään 112 ja tahdistimen asennus ryhmään 115. Myös erityistoimenpiteet kuten kontrapulsaattorin käyttö, respiraattorihoito, tehohoito ym. muuttavat luokitusta.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko