Tulosta

Lapsen atooppisen ekseeman vaikutus lapsen ja perheen elämänlaatuun

Lisätietoa aiheesta
25.5.2016
Leena Koulu

Kirjallisuutta

  1. Su JC, Kemp AS, Varigos GA ym. Atopic eczema: its impact on the family and financial cost. Arch Dis Child 1997;76:159-62 «PMID: 9068310»PubMed
  2. Beattie PE, Lewis-Jones MS. A comparative study of impairment of quality of life in children with skin disease and children with other chronic childhood diseases. Br J Dermatol 2006;155:145-51 «PMID: 16792766»PubMed
  3. Gånemo A, Svensson A, Lindberg M ym. Quality of life in Swedish children with eczema. Acta Derm Venereol 2007;87:345-9 «PMID: 17598039»PubMed
  4. Cork MJ, Britton J, Butler L ym. Comparison of parent knowledge, therapy utilization and severity of atopic eczema before and after explanation and demonstration of topical therapies by a specialist dermatology nurse. Br J Dermatol 2003;149:582-9 «PMID: 14510993»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Atooppinen ekseema
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko