Tulosta

Lisätietoa sisäisten kortikosteroidien käytöstä atooppisen ekseeman hoidossa

Lisätietoa aiheesta
25.5.2016
Antti Lauerma

Kirjallisuutta

  1. Sidbury R, Davis DM, Cohen DE ym. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 3. Management and treatment with phototherapy and systemic agents. J Am Acad Dermatol 2014;71:327-49 «PMID: 24813298»PubMed
  2. Matsumoto H, Ishihara K, Hasegawa T ym. Effects of inhaled corticosteroid and short courses of oral corticosteroids on bone mineral density in asthmatic patients : a 4-year longitudinal study. Chest 2001;120:1468-73 «PMID: 11713121»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Atooppinen ekseema
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko