Tulosta

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoidon seuranta: somaattiset haitat

Lisätietoa aiheesta
15.5.2013
Elina Salminen ja Tuula Tikkanen

Yleistä

Litium

 • Litium erittyy lähes täydellisesti virtsaan ja sen terapeuttinen leveys on kapea. Tämän vuoksi pitoisuusmääritykset ja munuaisten toiminnan säännöllinen seuranta ovat tärkeitä.

Litiumin haittavaikutukset

Seuranta litiumhoidon aikana

Valproaatti

Valproaatin haittavaikutukset

 • Valproaatti metaboloituu pääasiassa maksassa, minkä vuoksi maksan toiminta ja maksasairaudet tulee huomioida sitä käytettäessä.

Seuranta valproaattihoidon aikana

Karbamatsepiini

 • Karbamatsepiiini metaboloituu maksassa ja sen ominaispiirteenä on lukuisat yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa.

Karbamatsepiinin haittavaikutukset

Seuranta karbamatsepiinihoidon aikana

 • Verenkuva, maksaentsyymit (ALAT, AFOS), natrium, kalium, kreatiniini (eGFR) ja paino hoidon alussa
 • Verenkuva, maksaentsyymit, kreatiniini (eGFR), natrium ja kalium jatkossa 6 kuukauden välein, painoseuranta; pitoisuusmääritykset tarvittaessa.
 • Lääkeaineinteraktiot huomioitava, mm:
  • jotkut lääkkeet suurentavat karbamatsepiinipitoisuuksia tai sen aktiivisen metaboliitin määrää
  • karbamatsepiiini myös laskee monien lääkkeiden pitoisuuksia (mm. e-pillerit)

Lamotrigiini

 • Lamotrigiinin haittavaikutuksista vaikeimmat liittyvät ihoreaktioihin, mutta rutiininomaista laboratorioarvojen seurantaa ei tarvita.

Lamotrigiinin haittavaikutukset

Seuranta lamotrigiinihoidon aikana

Antipsykootit

 • Antipsykoottien haittavaikutuksista useimmat liittyvät metabolisiin häiriöihin, joiden vuoksi yleisen somaattisen voinnin seuranta on tärkeää näiden lääkkeiden käytön yhteydessä.

Antipsykoottien haittavaikutukset

Seuranta antipsykoottihoidon aikana

Kirjallisuutta

 1. National Collaborating Centre for Mental Health. Bipolar disorder. The management of bipolar disorder in adults, children and adolescents, in primary and secondary care. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) Clinical Guideline 38, 2006
 2. Yatham LN, Kennedy SH, O'Donovan C ym. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) guidelines for the management of patients with bipolar disorder: consensus and controversies. Bipolar Disord 2005;7 Suppl 3:5-69 «PMID: 15952957»PubMed
 3. Young AH, Newham JI. Lithium in maintenance therapy for bipolar disorder. J Psychopharmacol 2006;20:17-22 «PMID: 16551668»PubMed
 4. Wolf ME, Ranade V, Molnar J ym. Hypercalcemia, arrhythmia, and mood stabilizers. J Clin Psychopharmacol 2000;20:260-4 «PMID: 10770468»PubMed
 5. Macritchie KA, Geddes JR, Scott J ym. Valproic acid, valproate and divalproex in the maintenance treatment of bipolar disorder. Cochrane Database Syst Rev 2001;:CD003196 «PMID: 11687047»PubMed
 6. Macritchie K, Geddes JR, Scott J ym. Valproate for acute mood episodes in bipolar disorder. Cochrane Database Syst Rev 2003;:CD004052 «PMID: 12535506»PubMed
 7. Gelenberg AJ, Pies R. Matching the bipolar patient and the mood stabilizer. Ann Clin Psychiatry 2003;15:203-16 «PMID: 14971866»PubMed
 8. Bowden CL, Asnis GM, Ginsberg LD ym. Safety and tolerability of lamotrigine for bipolar disorder. Drug Saf 2004;27:173-84 «PMID: 14756579»PubMed
 9. Marken PA, Pies RW. Emerging treatments for bipolar disorder: safety and adverse effect profiles. Ann Pharmacother 2006;40:276-85 «PMID: 16403851»PubMed
 10. Masand PS, Culpepper L, Henderson D ym. Metabolic and endocrine disturbances in psychiatric disorders: a multidisciplinary approach to appropriate atypical antipsychotic utilization. CNS Spectr 2005;10:suppl14 1-15 «PMID: 16404802»PubMed
 11. McIntyre RS, Konarski JZ. Tolerability profiles of atypical antipsychotics in the treatment of bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2005;66 Suppl 3:28-36 «PMID: 15762832»PubMed
 12. Rendell JM, Gijsman HJ, Bauer MS ym. Risperidone alone or in combination for acute mania. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD004043 «PMID: 16437472»PubMed
 13. Zajecka JM, Weisler R, Sachs G ym. A comparison of the efficacy, safety, and tolerability of divalproex sodium and olanzapine in the treatment of bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2002;63:1148-55 «PMID: 12523875»PubMed
 14. Chue P, Kovacs CS. Safety and tolerability of atypical antipsychotics in patients with bipolar disorder: prevalence, monitoring and management. Bipolar Disord 2003;5 Suppl 2:62-79 «PMID: 14700015»PubMed
 15. McClellan J, Kowatch R, Findling RL ym. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with bipolar disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46:107-25 «PMID: 17195735»PubMed
 16. Tohen M, Kryzhanovskaya L, Carlson G ym. Olanzapine versus placebo in the treatment of adolescents with bipolar mania. Am J Psychiatry 2007;164:1547-56 «PMID: 17898346»PubMed
 17. Frazier JA, Biederman J, Tohen M ym. A prospective open-label treatment trial of olanzapine monotherapy in children and adolescents with bipolar disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol 2001;11:239-50 «PMID: 11642474»PubMed
 18. Yatham LN, Kennedy SH, Schaffer A ym. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) collaborative update of CANMAT guidelines for the management of patients with bipolar disorder: update 2009. Bipolar Disord 2009;11:225-55 «PMID: 19419382»PubMed
 19. Ng F, Mammen OK, Wilting I ym. The International Society for Bipolar Disorders (ISBD) consensus guidelines for the safety monitoring of bipolar disorder treatments. Bipolar Disord 2009;11:559-95 «PMID: 19689501»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kaksisuuntainen mielialahäiriö
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko