Tulosta

Aikaisemmat Käypä hoito -suositukset, joissa liikuntaa on käsitelty osana tietyn sairauden ehkäisyä, hoitoa tai kuntoutusta

Lisätietoa aiheesta
8.12.2015
Jyrki Kettunen
Taulukko 1. Aikaisemmat Käypä hoito -suositukset, joissa liikuntaa on käsitelty osana tietyn sairauden ehkäisyä, hoitoa tai kuntoutusta.
Suositus Linkki suositukseen Huom.
Aivoinfarkti «Aivoinfarkti ja TIA»1
Aivovammat «Aivovammat»2 Maininta fysioterapiasta, mutta ei erityisesti liikunnasta osana kuntoutusta
Alaraajojen tukkiva valtimotauti «Alaraajojen laskimovajaatoiminta»3
Alaselkäkipu «Alaselkäkipu»4
Astma «Astma»5
Atooppinen ekseema «Atooppinen ekseema»6 Maininta lääkinnällisestä kuntoutuksesta
Depressio «Depressio»7
Diabeetikon jalkaongelmat «Diabeetikon jalkaongelmat»8 Maininta fysioterapeutin liikunnanohjauksen tarpeen arvioinnista
Diabeettinen retinopatia «Diabeettinen retinopatia»9 Maininta liikunnasta osana näkövammaisen diabeetikon kuntoutusta
Diabetes «Tyypin 2 diabetes»10
Downin oireyhtymä «»11
Dyslipidemiat «Dyslipidemiat»12
Ennenaikainen synnytys «Ennenaikainen synnytys»13
Epävakaa persoonallisuus «Epävakaa persoonallisuus»14
Eturauhassyöpä «Eturauhassyöpä»15 Maininta, että liikunta vähentää eturauhassyövän riskiä
Hengitysvajaus (äkillinen) «Hengitysvajaus (äkillinen)»16 Maininta liikunnasta osana kuntoutusta
Keuhkoahtaumatauti «Keuhkoahtaumatauti»17 Vain maininta beeta2-agonistien käytön kanssa
Kipu «Kipu»18 Erityisesti fibromyalgia
Kohonnut verenpaine «Kohonnut verenpaine»19
Krooninen alaraajahaava «Krooninen alaraajahaava»20
Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet «Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet»21
Leikkausta edeltävä arviointi «Leikkausta edeltävä arviointi»22
Lihavuus (aikuiset) «Lihavuus (aikuiset)»23
Lihavuus (lapset) «Lihavuus (lapset)»24
Lonkkamurtuma «Lonkkamurtuma»25
MS-tauti «MS-tauti»26
Muistisairaudet «Muistisairaudet»27
Niskakipu «Niskakipu (aikuiset)»28
Nivelreuma «Nivelreuma»29
Olkapään jännevaivat «Olkapään jännevaivat»30
Osteoporoosi «Osteoporoosi»31
Parkinsonin tauti «Parkinsonin tauti»32
Polvi- ja lonkkanivelrikko «Polvi- ja lonkkanivelrikko»33
Psoriaasi (iho ja nivelet) «Psoriaasi (iho ja nivelet)»34 Maininta liikunnasta osana terveitä elämäntapoja.
Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) «Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD)»35 Alaleuan liikeharjoitusohjeet TMD-potilaalle
Raskausdiabetes «Raskausdiabetes»36
Selkäydinvamma «Selkäydinvamma»37
Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja «Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja»38
Sepsis (aikuiset) «Sepsis (aikuiset)»39 Maininta liikunnasta osana vaikean sepsiksen jälkeistä kuntoutusta
Skitsofrenia «Skitsofrenia»40
ST-nousuinfarkti «ST-nousuinfarkti»41
Suusyöpä «Suusyöpä»42 Maininta liikunnasta osana kuntoutusta
Syömishäiriöt «Syömishäiriöt»43
Säärimurtumat «»44
Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus «Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito»45
Unettomuus «Unettomuus»46
Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla) «Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla)»47
Virtsankarkailu (naiset) «Virtsankarkailu (naiset)»48
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Liikunta
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko