Tulosta

Laskimo- ja kapillaariplasman raja-arvot raskausdiabeteksen diagnostiikassa

Lisätietoa aiheesta
10.6.2013
Risto Kaaja

Kapillaarinäytettä (sormenpäästä) käytettäessä on huomioitava, että viitearvot saattavat eri mittareilla olla erilaiset.

Taulukko 1. Laskimo- ja kapillaariplasman raja-arvot raskausdiabeteksen diagnostiikassa «World Health Organisation. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Report of a WHO consultation »1.
Paastoarvo 1 tunnin arvo 2 tunnin arvo
Laskimoplasma ≥ 5,1 mmol/l ≥ 10,0 mmol/l ≥ 8,5 mmol/l
Kapillaariplasma ≥ 5,1 mmol/l ≥ 11,0 mmol/l ≥ 9,5 mmol/l

Kirjallisuutta

  1. World Health Organisation. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Report of a WHO consultation 1999. WHO/NCD/NCS/99.2
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Raskausdiabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko