Tulosta

Metformiinin ja glibenklamidin käyttö raskausdiabeteksen hoidossa

Lisätietoa aiheesta
28.4.2008
Risto Kaaja

Kirjallisuutta

  1. Nanovskaya TN, Nekhayeva IA, Patrikeeva SL ym. Transfer of metformin across the dually perfused human placental lobule. Am J Obstet Gynecol 2006;195:1081-5 «PMID: 16824464»PubMed
  2. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä. Diabetes. Käypä hoito -suositus (online) 17.05.2007. http://www.kaypahoito.fi
  3. Glueck CJ, Wang P, Goldenberg N ym. Pregnancy outcomes among women with polycystic ovary syndrome treated with metformin. Hum Reprod 2002;17:2858-64 «PMID: 12407039»PubMed
  4. Glueck CJ, Goldenberg N, Pranikoff J ym. Height, weight, and motor-social development during the first 18 months of life in 126 infants born to 109 mothers with polycystic ovary syndrome who conceived on and continued metformin through pregnancy. Hum Reprod 2004;19:1323-30 «PMID: 15117896»PubMed
  5. Glueck CJ, Salehi M, Sieve L ym. Growth, motor, and social development in breast- and formula-fed infants of metformin-treated women with polycystic ovary syndrome. J Pediatr 2006;148:628-632 «PMID: 16737874»PubMed
  6. Ekpebegh CO, Coetzee EJ, van der Merwe L ym. A 10-year retrospective analysis of pregnancy outcome in pregestational Type 2 diabetes: comparison of insulin and oral glucose-lowering agents. Diabet Med 2007;24:253-8 «PMID: 17305787»PubMed
  7. Gilbert C, Valois M, Koren G. Pregnancy outcome after first-trimester exposure to metformin: a meta-analysis. Fertil Steril 2006;86:658-63 «PMID: 16879826»PubMed
  8. Garcia-Bournissen F, Feig DS, Koren G. Maternal-fetal transport of hypoglycaemic drugs. Clin Pharmacokinet 2003;42:303-13 «PMID: 12648023»PubMed
  9. Langer O, Conway DL, Berkus MD ym. A comparison of glyburide and insulin in women with gestational diabetes mellitus. N Engl J Med 2000;343:1134-8 «PMID: 11036118»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko