Tulosta

Raskausdiabeteksen vaaratekijät

Lisätietoa aiheesta
28.4.2008
Jouko Saramies

Kirjallisuutta

  1. Scott DA, Loveman E, McIntyre L ym. Screening for gestational diabetes: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2002;6:1-161 «PMID: 12433317»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko