Tulosta

Raskausdiabetes tunnistettavissa yleensä keskiraskaudessa

Lisätietoa aiheesta
28.4.2008
Jouko Saramies
  • Tässä tutkimuksessa «Jovanovic L, Peterson CM. Screening for gestational diabetes. Optimum timing and criteria for retesting. Diabetes 1985;34:21-3 »1 tutkittiin, missä raskauden vaiheessa terveiden synnyttäjien raskausdiabetesta on parasta seuloa ja miten poikkeava seula ennustaa lapsen painoa. Naisista 80 % oli valkoisia ja 75 % oli iältään 25–34-vuotiaita.
    • Seulontana käytettiin GCT:tä (Glucose Challenge Test), jossa nautittiin 50 g glukoosia ja plasman glukoosi mitattiin tunnin kuluttua. GCT tehtiin 300:lle naiselle alkuraskaudessa 9–20. viikolla, keskiraskaudessa 27.–31. viikolla ja loppuraskaudessa 33.–36. viikolla. Lisäksi oli 300 naista, jotka hakeutuivat raskauden seurantaan alkuraskauden jälkeen, heille tehtiin GCT keskiraskaudessa ja loppuraskaudessa. Tulos plasman paastoglukoosia (fP-Gluk) 8.3 mmol/l tai enemmän tulkittiin poikkeavaksi. Niille naisille, joiden GCT oli poikkeava, tehtiin oraalinen glukoosirasitus (OGTT). Siinä nautittiin 100 g glukoosia ja P-Gluk mitattiin ennen glukoosin juontia (paastoarvo) ja sen jälkeen 1, 2 ja 3 tunnin kuluttua. Raskausdiabetekseksi määriteltiin jos yksikin seuraavista oli poikkeava: paastoarvo 5.8 mmol/l tai enemmän, yhden tunnin arvo 10.8 mmol/l tai enemmän, kahden tunnin arvo 9.2 mmol/l tai enemmän ja kolmen tunnin arvo 8.0 mmol/l tai enemmän. Synnytetyt lapset jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, painoivatko he alle 4 000 g (normaalipainoisia lapsia) vai 4 000 g tai enemmän (suuria lapsia).
    • Alkuraskaudessa tutkituista 300:sta naisesta yhdeksällä (3 %) seulonta oli positiivinen (poikkeava GCT) ja heistä 4 synnytti suuren lapsen. Yhdellä (0.3 %) seulotuista tunnistettiin raskausdiabetes. Keskiraskaudessa tutkituista 599:sta naisesta 173:lla (28.8 %) seulonta oli positiivinen (poikkeava GCT) ja heistä 48 synnytti suuren lapsen. Kahdellatoista (2.0 %) seulotuista tunnistettiin raskausdiabetes. Loppukaudessa tutkituista 587:sta naisesta 161:llä (27.4 %) seulonta oli positiivinen (poikkeava GCT) ja heistä 36 synnytti suuren lapsen. Kuudella (1.0 %) seulotuista tunnistettiin raskausdiabetes (taulukko «Potilaiden määrä raskauden eri vaiheissa, positiivisten GCT-testien määrä (Glucose Challenge Test), niiden määrä, jotka synnyttivät suuren lapsen ja joilla todettiin raskausdiabetes.»1).
    • Jos seulonta olisi kohdistettu vain niihin naisiin, jotka olivat lihavia, yli 30-vuotiaita tai joilla oli glukosuriaa, suvussa diabetesta tai oli ollut aikaisemmin glukoosiaineenvaihdunnan häiriöitä, raskausdiabetes olisi tunnistettu vain yhdeltä naiselta.
Taulukko 1. Potilaiden määrä raskauden eri vaiheissa, positiivisten GCT-testien määrä (Glucose Challenge Test), niiden määrä, jotka synnyttivät suuren lapsen ja joilla todettiin raskausdiabetes.
Potilaiden lukumäärä Seulontestin ajankohta (raskausviikkoja) Potilaiden määrä ja osuus seulottavista, joilla positiivinenseulontatulos Potilaiden määrä ja osuus seulottavista, joilla oikea positiivinen seulontatulos ja lapsen syntymäpaino ≥ 4 000 g Potilaiden määrä ja osuus seulottavista, joilla todettiin raskausdiabetes
300 9–20 9 (3 %) 4 (1.3 %) 1 (0.3 %)
599 27–31 173 (28.8 %) 48 (8.0 %) 12 (2.0 %)
587 33–36 161 (27.4 %) 36 (6.4 %) 6 (1.0 %)

Kirjallisuutta

  1. Jovanovic L, Peterson CM. Screening for gestational diabetes. Optimum timing and criteria for retesting. Diabetes 1985;34:21-3 «PMID: 3996766»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko