Tulosta

Riskiryhmien seulonta

Lisätietoa aiheesta
28.4.2008
Jouko Saramies
  • Riskiryhmien seulonnan herkkyys on huono, noin 50 %.
  • Tässä katsauksessa «Carr SR. Screening for gestational diabetes mellitus. A perspective in 1998. Diabetes Care 1998;21:B14-8 »1 (n = 9 477) arvioidaan raskausdiabeteksen seulatestin (GCT eli glucose challenge test) hyötyjä ja haittoja ja mitä kriteereitä ja raja-arvoja tulisi käyttää. Hyvän seulontatestin tulee olla helppo suorittaa, halpa, hyvin tutkittu ja hyvä toistettavuudeltaan. Seulontatestin raja-arvolla 7.2 mmol/l herkkyys on 100 % ja tarkkuus 78 %, raja-arvolla 7.5 mmol/l herkkyys on 98 % ja tarkkuus 80 %, raja-arvolla 7.8 mmol/l herkkyys on 79 % ja tarkkuus on 87 %.
    • Seulan kustannukset yhtä tunnistettua raskausdiabetesta sairastavaa naista kohden olivat 192 US-dollaria (poikkeavan seulan raja-arvo 7.8 mmol/l ja seulonta vain ≥ 25 -vuotiaille) ja 249 US-dollaria (seulonta-raja 7.2 mmol/l).
    • Glukoosi-intoleranssi ilmenee selvimmin raskauden 27.–31. viikoilla ja raskausdiabetes on tuolloin helpoimmin tunnistettavissa. Paaston jälkeisen seulan herkkyys on parempi kuin ilman paastoa.
    • Kommentti: Katsaus keskittyy arvioimaan pohjoisamerikkalaisia seulontajärjestelmiä eikä sovellu Suomeen.

Kirjallisuutta

  1. Carr SR. Screening for gestational diabetes mellitus. A perspective in 1998. Diabetes Care 1998;21:B14-8 «PMID: 9704222»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko