Tulosta

Raskausdiabeteksen eri kriteerit ja lapsen komplikaatiot

Lisätietoa aiheesta
7.6.2013
Jouko Saramies
Taulukko 1. Makrosomian, pre-eklampsian ja sikiökuolleisuuden riskisuhteet (RR) niillä naisilla, joiden raskausdiabetes oli diagnosoitu ADA:n tai WHO:n kriteereillä.
Päätetapahtuman RR (suluissa 95 % luottamusväli)
Kriteeri Makrosomia Pre-eklampsia Sikiökuolleisuus
ADA 1,29 (0,73–2,18) 2,28 (1,22–4,16) 3,10 (1,42–6,47)
WHO 1,45 (1,06–1,95) 1,94 (1,22–3,03) 1,59 (0,86–2,90)
Vakiointi: Tutkimuskeskus, rotu, äidin ikä, rotu ja pituus, raskautta edeltävä painoindeksi, raskaudenaikainen painon nousu. Makrosomiassa on lisäksi vakioitu lapsen sukupuoli. Pre-eklampsiassa ja sikiökuolleisuudessa on lisäksi vakioitu pariteetti ja äidin koulutustaso.

Kirjallisuutta

  1. Schmidt MI, Duncan BB, Reichelt AJ ym. Gestational diabetes mellitus diagnosed with a 2-h 75-g oral glucose tolerance test and adverse pregnancy outcomes. Diabetes Care 2001;24:1151-5 «PMID: 11423494»PubMed
  2. American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2007;30 Suppl 1:S42-7 «PMID: 17192378»PubMed
  3. World Health Organisation. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Report of a WHO consultation 1999. WHO/NCD/NCS/99.2
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Raskausdiabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko