Tulosta

Sydänpotilaan ravitsemusterapia

Lisätietoa aiheesta
5.3.2009
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Ruokavalion yleisohjauksen (rasvan laatu, vähäsuolaisuus) lisäksi potilas tarvitsee yksilöllisen ruokavalio-ohjauksen. Sairaalassa potilaalle varmistetaan yksilöllisen ruokavalio-ohjauksen toteutuspaikka ja potilaalle annetaan ko. tahon yhteystiedot. Lääkärillä on tärkeä rooli motivoida potilasta suositeltuihin ravitsemustottumuksiin.

Ohjauksen perustana ovat sairauden lisäksi potilaan ruokailutottumukset, rajoitukset ruokavaliossa ja ruokatalouden hoitoon vaikuttavat tekijät.

Sydänsairaalla on monesti useita suositeltavan ruokavalion valintaan vaikuttavia tekijöitä kuten poikkeavat veren rasva-arvot, ylipaino, verenpaine, antikoagulanttihoito ja diabetes. Ohjauksessa yhdistetään eri osa-alueiden edellyttämät tavoitteet yhdeksi kokonaisuudeksi. Jos kustakin asiasta potilaalle annetaan erillinen kirjallinen ohje, potilaalle ja omaisille syntyy helposti ristiriita ruokavaliossa painotettavien asioiden kesken.

Ruokavalio-ohjaus tulee antaa siten, että puhutaan konkreettisista ruoka-aineista (esim. rasiamargariini, rasvaton maito) ja ruokamääristä. Ruokavalio-ohjaus toteutetaan vaiheittain ja potilasta kunnioittaen.

Laillistetun ravitsemusterapeutin yksilövastaanottoa tai vastaanottoja tarvitsevat sydänsairaat, joilla on yksi tai useampi seuraavista:

 • diabetes
 • ylipaino (BMI yli 30) tai ongelmia painonhallinnassa
 • vajaaravitsemus tai sen riski (arviointimenetelmiä ovat MNA, MUST, NRS 2002, SGA)
 • keliakia
 • osteoporoosi
 • useita ruokavaliossa huomioon otettavia sairauksia tai hoitoja kuten laktoosi-intoleranssi tai kihti tai antikoagulanttihoito
 • ongelmia syömisessä tai nielemisessä

Ravitsemusterapian osa-alueet

 • ravitsemusriskin ja ravitsemustilan arviointi
 • ravintoanamneesi ja muu ruokatottumusten selvittäminen
 • yksilöllisen ja käytännönläheisen ravitsemushoito-ohjelman laatiminen
 • ravitsemusohjaus
 • ravitsemustilan ja ravitsemushoidon seuranta sekä hoitokäytännön uudistaminen tarpeen mukaan

Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutit ovat ylemmän korkeakoulututkinnon (MMM, ETM, THM, TtM) ravitsemustieteestä tai kliinisestä ravitsemustieteestä suorittaneita laillistettuja ammattihenkilöitä. PSHP:ssä laillistettujen ravitsemusterapeuttien ammattinimike on ravitsemussuunnittelija.

Pirkanmaan alueen terveyskeskuksissa ravitsemusterapeuttien palvelut on järjestetty organisatorisesti kolmella eri vaihtoehtoisella tavalla eli terveyskeskuksen omana toimintana, osuuskunta VitaMiinojen palveluna tai TAYS:n ravitsemussuunnitteluyksikön "Ravitsemusterapeutin työpäivä terveyskeskuksessa" tuotteena. Sydänpotilaita hoitavien laillistettujen ravitsemusterapeuttien yhteystiedot Pirkanmaalla ilmenevät seuraavasta luettelosta.

Sydänpotilaita hoitavat ravitsemusterapeutit Pirkanmaalla

Tampere

Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelut

Avoterveydenhuollon aikuisväestö

laillistettu ravitsemusterapeutti Virpi Salminen p. 03 565 73828

Sairaala- ja laitoshoito

laillistettu ravitsemusterapeutti Pirkko Lähteenmäki p. 040 801 2562

Valkeakoski

Valkeakosken kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus

laillistettu ravitsemusterapeutti Marjukka Lauhkonen p. 040 335 7252

Akaa, Kylmäkoski, Urjala

Valkeakosken kaupunki, ostopalvelutoiminta

laillistettu ravitsemusterapeutti Marjukka Lauhkonen p. 040 335 7252

Ylöjärvi, Pirkkala

Osuuskunta VitaMiinat

laillistettu ravitsemusterapeutti Liisa Kalttila p. 050 3292528

Nokia, Lempäälä

Osuuskunta VitaMiinat

laillistettu ravitsemusterapeutti Katja Sassi-Pyykkö p. 044 322 3773

Vesilahti

Osuuskunta VitaMiinat laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen p. 040 592 1006

Kangasala, Kuhmalahti, Pälkäne, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano

TAYS:n ravitsemussuunnitteluyksikkö, terveyskeskustuote

laillistettu ravitsemusterapeutti Kirsti Sammallahti p. 050 528 3298

Mänttä-Vilppula, Orivesi, Ruovesi

TAYS:n ravitsemussuunnitteluyksikkö, terveyskeskustuote

laillistettu ravitsemusterapeutti Terhi Markkula p. 050 3294976

Virrat, Juupajoki

TAYS:n ravitsemussuunnitteluyksikkö, terveyskeskustuote

laillistettu ravitsemusterapeutti Leena Sampo-Viitaniemi p. 050 498 9055

Kihniö, Sastamala

TAYS:n ravitsemussuunnitteluyksikkö, terveyskeskustuote

laillistettu ravitsemusterapeutti Terhi Heino p. 050 550 4497

Valkeakosken aluesairaala

laillistettu ravitsemusterapeutti Merja Herranen-Kallio p. 03 311 67429

Tampereen yliopistollinen sairaala

laillistettu ravitsemusterapeutti Riina Räsänen p. 03 311 65895

laillistettu ravitsemusterapeutti Ulla Siljamäki-Ojansuu p. 03 311 67680

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko