Tulosta

Eturauhassyövän sädehoidon haittavaikutukset

Lisätietoa aiheesta
24.3.2014
Merja Korpela ja Sirpa Aaltomaa

Eturauhassyövän ulkoisen sädehoidon haittavaikutukset

Sädehoidon haittavaikutusten ilmaantumiseen ja vaikeusasteeseen vaikuttavat sädehoidon kerta- ja kokonaisannos, hoitokohteen ja läheisten terveiden kudosten laatu ja laajuus, hoitotekniikka sekä potilaan yleistila, ikä, muut sairaudet, oireet ja hoidot. Kehittyneillä sädehoitotekniikoilla ja annossuunnittelulla voidaan hoitokohteeseen saada korkea sädeannos samalla minimoiden ympäröivien terveiden kudosten annosta ja vaikuttaa näin etenkin myöhäishaittojen riskiin.

Sädehoidon varhaiset haittavaikutukset ilmaantuvat hoitojakson aikana tai pian sen jälkeen, ja ne paranevat pääosin 2–3 kuukaudessa. Tyypillisiä oireita ovat tiheävirtsaisuus, yövirtsaisuus, virtsauspakko sekä kirvely ja kivuliaisuus virtsatessa. Suoliston akuutin sädereaktion oireita ovat tihentynyt ulostamistarve, erilaiset ärsytysoireet ja ripuli, etenkin jos hoitokohteena ovat myös lantion imusolmukkeet. Noin puolelle potilaista akuutteja haittavaikutusoireita ei kehity lainkaan tai ne ovat lieviä «Staff I, Salner A, Bohannon R ym. Disease-specific symptoms and general quality of life of patients with prostate carcinoma before and after primary three-dimensional conformal radiotherapy. Cancer 20»1, «Mohammed N, Kestin L, Ghilezan M ym. Comparison of acute and late toxicities for three modern high-dose radiation treatment techniques for localized prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;»2. Vaikeita varhaisia haittoja kehittyy harvoin. Limakalvovauriot altistavat paikallisille infektioille.

Myöhäiset haittavaikutukset ilmenevät tavallisimmin kolmen vuoden kuluessa ja osa niistä voi jäädä pysyviksi. Virtsankulun myöhäishaittoja ovat hidastunut virtsankulku, tiheävirtsaisuus, virtsauspakko, yövirtsaisuus ja virtsaumpi. Peräsuolen myöhäinen sädevaurio oireilee tihentyneenä ulostamistarpeena, ulostamispakkona, veren tihkuvuotona peräsuolesta ja osittaisena pidätyskyvyttömyytenä.

Virtsaelinten haittaoireille altistavia tekijöitä ovat virtsausoireet jo ennen sädehoidon alkua tai sen aikana sekä aiempi eturauhasen tai rakon höyläys «Budäus L, Bolla M, Bossi A ym. Functional outcomes and complications following radiation therapy for prostate cancer: a critical analysis of the literature. Eur Urol 2012;61:112-27 »3. Akuuteille ja myöhäisille suoliston haittavaikutuksille altistavat aiempi vatsan alueen kirurgia, diabetes, inflammatoriset suolisairaudet, korkea ikä, peräpukamatauti ja säteilyyn tulevan suolistoalueen suuri tilavuus «Budäus L, Bolla M, Bossi A ym. Functional outcomes and complications following radiation therapy for prostate cancer: a critical analysis of the literature. Eur Urol 2012;61:112-27 »3, «Michalski JM, Gay H, Jackson A ym Radiation dose-volume effects in radiation induced rectal injury IJROBP 2012;76:S123-129»4. Akuuttien haittojen voimakkuus korreloi myöhäisten haittojen kehittymiselle «Peeters ST, Heemsbergen WD, van Putten WL ym. Acute and late complications after radiotherapy for prostate cancer: results of a multicenter randomized trial comparing 68 Gy to 78 Gy. Int J Radiat Onco»5, «Vargas C, Martinez A, Kestin LL ym. Dose-volume analysis of predictors for chronic rectal toxicity after treatment of prostate cancer with adaptive image-guided radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol P»6, «Zelefsky MJ, Levin EJ, Hunt M ym. Incidence of late rectal and urinary toxicities after three-dimensional conformal radiotherapy and intensity-modulated radiotherapy for localized prostate cancer. Int»7.

Keskivaikeita suoliston myöhäishaittoja esiintyy keskimäärin 15 %:lla potilaista ja keskivaikeita virtsaelinten myöhäisiä haittoja noin 17 %:lla potilaista. Vaikeita suoliston myöhäishaittoja ilmaantuu noin 2 %:lle ja virtsaelinhaittoja noin 3 %:lle potilaista «Ohri N, Dicker AP, Showalter TN. Late toxicity rates following definitive radiotherapy for prostate cancer. Can J Urol 2012;19:6373-80 »8 Rajoittamalla peräsuolen saamaa sädeannosta ja etenkin keskisuuren ja suuren annoksen saavaa peräsuolen tilavuutta voidaan (vaikeiden) myöhäishaittojen riskiä vähentää. Peräsuoliverenvuoto tai krooninen proktiitti on aihe sigmoideoskopiaan ja tarvittaessa gastroenterologikirurgin konsultaatioon «Moore EM, Magrino TJ, Johnstone PA. Rectal bleeding after radiation therapy for prostate cancer: endoscopic evaluation. Radiology 2000;217:215-8 »9, «Do NL, Nagle D, Poylin VY. Radiation proctitis: current strategies in management. Gastroenterol Res Pract 2011;2011:917941 »10. Vaikeiden virtsaamisongelmien ilmaantumiseen sädehoitotekniikalla ei voida merkittävästi vaikuttaa, kun käytetään suuria kokonaisannoksia «Zelefsky MJ, Levin EJ, Hunt M ym. Incidence of late rectal and urinary toxicities after three-dimensional conformal radiotherapy and intensity-modulated radiotherapy for localized prostate cancer. Int»7.

Erektiohäiriöitä ilmaantuu vähitellen 5 vuoden kuluessa ulkoisesta sädehoidosta noin puolelle niistä potilaista, joilla olennaisia häiriöitä ei esiintynyt ennen sädehoitoa «Potosky AL, Davis WW, Hoffman RM ym. Five-year outcomes after prostatectomy or radiotherapy for prostate cancer: the prostate cancer outcomes study. J Natl Cancer Inst 2004;96:1358-67 »11, «Robinson JW, Moritz S, Fung T. Meta-analysis of rates of erectile function after treatment of localized prostate carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002;54:1063-8 »12.

Hormonihoidon vaikutus sädehoidon haittojen ilmaantumiseen ja vaikeusasteeseen vaihtelee eri tutkimuksissa «Vargas C, Martinez A, Kestin LL ym. Dose-volume analysis of predictors for chronic rectal toxicity after treatment of prostate cancer with adaptive image-guided radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol P»6, «Lawton CA, Bae K, Pilepich M ym. Long-term treatment sequelae after external beam irradiation with or without hormonal manipulation for adenocarcinoma of the prostate: analysis of radiation therapy on»13, «Hanks GE, Pajak TF, Porter A ym. Phase III trial of long-term adjuvant androgen deprivation after neoadjuvant hormonal cytoreduction and radiotherapy in locally advanced carcinoma of the prostate: the»14, «Feigenberg SJ, Hanlon AL, Horwitz EM ym. Long-term androgen deprivation increases Grade 2 and higher late morbidity in prostate cancer patients treated with three-dimensional conformal radiation thera»15, «Bria E, Cuppone F, Giannarelli D ym. Does hormone treatment added to radiotherapy improve outcome in locally advanced prostate cancer?: meta-analysis of randomized trials. Cancer 2009;115:3446-56 »16. Erektiohäiriöitä ilmaantuu vähitellen tavallisimmin 2–3 vuoden aikana vajaalle puolelle niistä potilaista, joilla ei ollut liitännäishormonihoitoa eikä erektiohäiriöitä ollut ennen sädehoitoa «Robinson JW, Moritz S, Fung T. Meta-analysis of rates of erectile function after treatment of localized prostate carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002;54:1063-8 »12, «van der Wielen GJ, van Putten WL, Incrocci L. Sexual function after three-dimensional conformal radiotherapy for prostate cancer: results from a dose-escalation trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 200»17, «Pinkawa M, Gagel B, Piroth MD ym. Erectile dysfunction after external beam radiotherapy for prostate cancer. Eur Urol 2009;55:227-34 »18. Muun muassa diabetes ja ikääntyminen ovat erektiohäiriön kehittymiselle altistavia tekijöitä «Pinkawa M, Gagel B, Piroth MD ym. Erectile dysfunction after external beam radiotherapy for prostate cancer. Eur Urol 2009;55:227-34 »18. Liitännäishormonihoitoon liittyy erektiohäiriöitä, joten yksinomaan sädehoidon osuutta on vaikea arvioida kun käytetään kombinoitua hormoni-sädehoitoa.

Vuoden kuluttua sädehoidosta noin kymmenesosalla potilaista on raportoitu elämänlaatua haittavia virtsaamisen ja suolentoiminnan oireita «Sanda MG, Dunn RL, Michalski J ym. Quality of life and satisfaction with outcome among prostate-cancer survivors. N Engl J Med 2008;358:1250-61 »19. Sädehoidon jälkeen on todettu elämän laadun laskua etenkin fyysisen terveyden kokemuksien suhteen «Al-Mamgani A, van Putten WL, van der Wielen GJ ym. Dose escalation and quality of life in patients with localized prostate cancer treated with radiotherapy: long-term results of the Dutch randomized d»20.

Eturauhassyövän sädehoitoon liittyy pieni mutta merkitsevä virtsarakon ja peräsuolen sekundaarisyövän riski «Nieder AM, Porter MP, Soloway MS. Radiation therapy for prostate cancer increases subsequent risk of bladder and rectal cancer: a population based cohort study. J Urol 2008;180:2005-9; discussion 2009»21, «Baxter NN, Tepper JE, Durham SB ym. Increased risk of rectal cancer after prostate radiation: a population-based study. Gastroenterology 2005;128:819-24 »22, «Wu JS, Wong R, Johnston M ym. Meta-analysis of dose-fractionation radiotherapy trials for the palliation of painful bone metastases. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003;55:594-605 »23.

Liitännäissädehoidon ja toisen linjan sädehoidon haittavaikutukset ovat suoliston haittojen suhteen samankaltaisia kuin yllä. Virtsaamisen ongelmat saattavat olla vaikeampia huomioiden edeltävä eturauhasen poistoleikkaus.

Kudoksensisäisen sädehoidon haittavaikutukset

Useimmiten virtsavaivoja on enenevästi ensimmäisten kolmen kuukauden aikana, jonka jälkeen ne yleensä vähenevät ja saavuttavat lähtötason noin vuoden seurannan aikana, «Stone NN, Gerber NK, Blacksburg S ym. Factors influencing urinary symptoms 10 years after permanent prostate seed implantation. J Urol 2012;187:117-23 »24, «Henderson A, Laing RW, Langley SE. Quality of life following treatment for early prostate cancer: does low dose rate (LDR) brachytherapy offer a better outcome? A review. Eur Urol 2004;45:134-41 »25. Alfasalpaajat lievittävät oireita «Elshaikh MA, Ulchaker JC, Reddy CA ym. Prophylactic tamsulosin (Flomax) in patients undergoing prostate 125I brachytherapy for prostate carcinoma: final report of a double-blind placebo-controlled ran»26. Yleisimmin esiintyy tiheävirtsaisuutta, yövirtsaisuutta ja virtsaamiseen liittyvää kipua tai kirvelyä. Mitä enemmän oireita on lähtötilanteessa, sitä pidempään ne jatkuvat «Stone NN, Gerber NK, Blacksburg S ym. Factors influencing urinary symptoms 10 years after permanent prostate seed implantation. J Urol 2012;187:117-23 »24, «Henderson A, Laing RW, Langley SE. Quality of life following treatment for early prostate cancer: does low dose rate (LDR) brachytherapy offer a better outcome? A review. Eur Urol 2004;45:134-41 »25, «Stone NN, Stock RG. Long-term urinary, sexual, and rectal morbidity in patients treated with iodine-125 prostate brachytherapy followed up for a minimum of 5 years. Urology 2007;69:338-42 »27.

Virtsainkontinenssia esiintyy erittäin vähän (1 %), mutta riski kasvaa virtsavaivojen takia tehdyllä eturauhasen höyläysleikkauksen yhteydessä «Stone NN, Gerber NK, Blacksburg S ym. Factors influencing urinary symptoms 10 years after permanent prostate seed implantation. J Urol 2012;187:117-23 »24. Operatiivista hoitoa suositellaan tehtäväksi aikaisintaan vuoden kuluttua toimenpiteestä «Kollmeier MA, Stock RG, Cesaretti J ym. Urinary morbidity and incontinence following transurethral resection of the prostate after brachytherapy. J Urol 2005;173:808-12 »28.

Lyhytaikaista virtsaumpea esiintyy noin 12 %:lla «Henderson A, Laing RW, Langley SE. Quality of life following treatment for early prostate cancer: does low dose rate (LDR) brachytherapy offer a better outcome? A review. Eur Urol 2004;45:134-41 »25. Erektiohäiriö ilmaantuu noin 40–60 %:lle hoidetuista «Merrick GS, Butler WM, Wallner KE ym. Erectile function after prostate brachytherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;62:437-47 »29. Nuori ikä ja hyvä potenssi lähtötilanteessa näyttäisivät suojaavan tältä häiriöltä «Merrick GS, Butler WM, Wallner KE ym. Erectile function after prostate brachytherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;62:437-47 »29. Seksuaalinen toiminta huononee toimenpiteen jälkeen, mutta paranee saavuttamatta toimenpidettä edeltävä tasoa kahden vuoden seurannassa «Chin JL, Pautler SE, Mouraviev V ym. Results of salvage cryoablation of the prostate after radiation: identifying predictors of treatment failure and complications. J Urol 2001;165:1937-41; discussion»30, «Mabjeesh N, Chen J, Beri A ym. Sexual function after permanent 125I-brachytherapy for prostate cancer. Int J Impot Res 2005;17:96-101 »31. Suolistovaivoja esiintyy 10–20 %:lla hoidetuista, lähinnä tenesmiä, tihentynyttä ulostamistarvetta, verenvuotoa tai ummetusta «Stone NN, Gerber NK, Blacksburg S ym. Factors influencing urinary symptoms 10 years after permanent prostate seed implantation. J Urol 2012;187:117-23 »24.

Kirjallisuutta

 1. Staff I, Salner A, Bohannon R ym. Disease-specific symptoms and general quality of life of patients with prostate carcinoma before and after primary three-dimensional conformal radiotherapy. Cancer 2003;98:2335-43 «PMID: 14635067»PubMed
 2. Mohammed N, Kestin L, Ghilezan M ym. Comparison of acute and late toxicities for three modern high-dose radiation treatment techniques for localized prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82:204-12 «PMID: 21167653»PubMed
 3. Budäus L, Bolla M, Bossi A ym. Functional outcomes and complications following radiation therapy for prostate cancer: a critical analysis of the literature. Eur Urol 2012;61:112-27 «PMID: 22001105»PubMed
 4. Michalski JM, Gay H, Jackson A ym Radiation dose-volume effects in radiation induced rectal injury IJROBP 2012;76:S123-129
 5. Peeters ST, Heemsbergen WD, van Putten WL ym. Acute and late complications after radiotherapy for prostate cancer: results of a multicenter randomized trial comparing 68 Gy to 78 Gy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;61:1019-34 «PMID: 15752881»PubMed
 6. Vargas C, Martinez A, Kestin LL ym. Dose-volume analysis of predictors for chronic rectal toxicity after treatment of prostate cancer with adaptive image-guided radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;62:1297-308 «PMID: 16029785»PubMed
 7. Zelefsky MJ, Levin EJ, Hunt M ym. Incidence of late rectal and urinary toxicities after three-dimensional conformal radiotherapy and intensity-modulated radiotherapy for localized prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;70:1124-9 «PMID: 18313526»PubMed
 8. Ohri N, Dicker AP, Showalter TN. Late toxicity rates following definitive radiotherapy for prostate cancer. Can J Urol 2012;19:6373-80 «PMID: 22892261»PubMed
 9. Moore EM, Magrino TJ, Johnstone PA. Rectal bleeding after radiation therapy for prostate cancer: endoscopic evaluation. Radiology 2000;217:215-8 «PMID: 11012447»PubMed
 10. Do NL, Nagle D, Poylin VY. Radiation proctitis: current strategies in management. Gastroenterol Res Pract 2011;2011:917941 «PMID: 22144997»PubMed
 11. Potosky AL, Davis WW, Hoffman RM ym. Five-year outcomes after prostatectomy or radiotherapy for prostate cancer: the prostate cancer outcomes study. J Natl Cancer Inst 2004;96:1358-67 «PMID: 15367568»PubMed
 12. Robinson JW, Moritz S, Fung T. Meta-analysis of rates of erectile function after treatment of localized prostate carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002;54:1063-8 «PMID: 12419432»PubMed
 13. Lawton CA, Bae K, Pilepich M ym. Long-term treatment sequelae after external beam irradiation with or without hormonal manipulation for adenocarcinoma of the prostate: analysis of radiation therapy oncology group studies 85-31, 86-10, and 92-02. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;70:437-41 «PMID: 17881145»PubMed
 14. Hanks GE, Pajak TF, Porter A ym. Phase III trial of long-term adjuvant androgen deprivation after neoadjuvant hormonal cytoreduction and radiotherapy in locally advanced carcinoma of the prostate: the Radiation Therapy Oncology Group Protocol 92-02. J Clin Oncol 2003;21:3972-8 «PMID: 14581419»PubMed
 15. Feigenberg SJ, Hanlon AL, Horwitz EM ym. Long-term androgen deprivation increases Grade 2 and higher late morbidity in prostate cancer patients treated with three-dimensional conformal radiation therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;62:397-405 «PMID: 15890581»PubMed
 16. Bria E, Cuppone F, Giannarelli D ym. Does hormone treatment added to radiotherapy improve outcome in locally advanced prostate cancer?: meta-analysis of randomized trials. Cancer 2009;115:3446-56 «PMID: 19484790»PubMed
 17. van der Wielen GJ, van Putten WL, Incrocci L. Sexual function after three-dimensional conformal radiotherapy for prostate cancer: results from a dose-escalation trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;68:479-84 «PMID: 17331667»PubMed
 18. Pinkawa M, Gagel B, Piroth MD ym. Erectile dysfunction after external beam radiotherapy for prostate cancer. Eur Urol 2009;55:227-34 «PMID: 18375048»PubMed
 19. Sanda MG, Dunn RL, Michalski J ym. Quality of life and satisfaction with outcome among prostate-cancer survivors. N Engl J Med 2008;358:1250-61 «PMID: 18354103»PubMed
 20. Al-Mamgani A, van Putten WL, van der Wielen GJ ym. Dose escalation and quality of life in patients with localized prostate cancer treated with radiotherapy: long-term results of the Dutch randomized dose-escalation trial (CKTO 96-10 trial). Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;79:1004-12 «PMID: 20421153»PubMed
 21. Nieder AM, Porter MP, Soloway MS. Radiation therapy for prostate cancer increases subsequent risk of bladder and rectal cancer: a population based cohort study. J Urol 2008;180:2005-9; discussion 2009-10 «PMID: 18801517»PubMed
 22. Baxter NN, Tepper JE, Durham SB ym. Increased risk of rectal cancer after prostate radiation: a population-based study. Gastroenterology 2005;128:819-24 «PMID: 15825064»PubMed
 23. Wu JS, Wong R, Johnston M ym. Meta-analysis of dose-fractionation radiotherapy trials for the palliation of painful bone metastases. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003;55:594-605 «PMID: 12573746»PubMed
 24. Stone NN, Gerber NK, Blacksburg S ym. Factors influencing urinary symptoms 10 years after permanent prostate seed implantation. J Urol 2012;187:117-23 «PMID: 22114818»PubMed
 25. Henderson A, Laing RW, Langley SE. Quality of life following treatment for early prostate cancer: does low dose rate (LDR) brachytherapy offer a better outcome? A review. Eur Urol 2004;45:134-41 «PMID: 14733996»PubMed
 26. Elshaikh MA, Ulchaker JC, Reddy CA ym. Prophylactic tamsulosin (Flomax) in patients undergoing prostate 125I brachytherapy for prostate carcinoma: final report of a double-blind placebo-controlled randomized study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;62:164-9 «PMID: 15850917»PubMed
 27. Stone NN, Stock RG. Long-term urinary, sexual, and rectal morbidity in patients treated with iodine-125 prostate brachytherapy followed up for a minimum of 5 years. Urology 2007;69:338-42 «PMID: 17320674»PubMed
 28. Kollmeier MA, Stock RG, Cesaretti J ym. Urinary morbidity and incontinence following transurethral resection of the prostate after brachytherapy. J Urol 2005;173:808-12 «PMID: 15711274»PubMed
 29. Merrick GS, Butler WM, Wallner KE ym. Erectile function after prostate brachytherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;62:437-47 «PMID: 15890585»PubMed
 30. Chin JL, Pautler SE, Mouraviev V ym. Results of salvage cryoablation of the prostate after radiation: identifying predictors of treatment failure and complications. J Urol 2001;165:1937-41; discussion 1941-2 «PMID: 11371885»PubMed
 31. Mabjeesh N, Chen J, Beri A ym. Sexual function after permanent 125I-brachytherapy for prostate cancer. Int J Impot Res 2005;17:96-101 «PMID: 15510186»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Eturauhassyöpä
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko