KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

ADHD-oireisiin vaikuttavat ympäristö- ja motivaatiotekijät

Lisätietoa aiheesta
23.11.2011
Anita Puustjärvi ja Leena Pihlakoski
Taulukko 1. ADHD-oireisiin vaikuttavat ympäristö- ja motivaatiotekijät.
Oireita usein voimistavat ympäristötekijät Oireita usein lievittävät ympäristötekijät
Ympäristön häiriötekijät (äänet, esineet, liike jne.) Rauhallinen ympäristö, sopiva ärsyketaso
Suuri ryhmäkoko Pieni ryhmä, kahdenkeskisyys
Vapaamuotoinen tilanne Strukturoitu tilanne
Monimutkaiset ohjeet Lyhyet, yksi vaihe kerrallaan annetut ohjeet
Pitkäkestoinen, ponnistelua vaativa työskentely Lyhyisiin jaksoihin jakautuva tekeminen
Palaute vasta tekemisen päätyttyä Välitön, kannustava palaute
Toistuva, tylsäksi tai vaikeaksi koettu tekeminen Mielenkiintoinen tekeminen, hyvä motivaatio
Useat yhtäaikaiset, huomiota vaativat asiat Työskentely yksi asia kerrallaan
Yleisesti koko ryhmälle annettu ohje Yksilölle suoraan suunnattu ohje
Odotus paikallaan pysymisestä Mahdollisuus liikehtiä (esimerkiksi kiilatyyny, sormeiltava esine jne.)
Fyysinen epämukavuus (liian kuuma tai kylmä ympäristö, väsymys, nälkäisyys, kipu) Vireystilan säätelyä helpottavat olosuhteet (mahdollisuus lepohetkeen, välipala)
Psyykkinen epämukavuus (jännittäminen, odottaminen)

Kirjallisuutta

  1. Barkley, R. A. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment.3. painos. New York 2006: Guilford
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko