KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

Aistitiedon käsittelyn ja säätelyn häiriöt lapsuudessa ja nuoruudessa

Lisätietoa aiheesta
23.11.2011
Anita Puustjärvi

Kirjallisuutta

  1. Mangeot SD, Miller LJ, McIntosh DN ym. Sensory modulation dysfunction in children with attention-deficit-hyperactivity disorder. Dev Med Child Neurol 2001;43:399-406 «PMID: 11409829»PubMed
  2. Ayres AJ. Aistimusten aallokossa. Sensorisen integraation häiriö ja terapia. WS Bookwell Oy, Juva 2008.
  3. Miller LJ, Nielsen DM, Schoen SA ym. Perspectives on sensory processing disorder: a call for translational research. Front Integr Neurosci 2009;3:22 «PMID: 19826493»PubMed
  4. James K, Miller LJ, Schaaf R ym. Phenotypes within sensory modulation dysfunction. Compr Psychiatry 2011;52:715-24 «PMID: 21310399»PubMed
  5. May-Benson TA, Koomar JA. Systematic review of the research evidence examining the effectiveness of interventions using a sensory integrative approach for children. Am J Occup Ther 2010;64:403-14 «PMID: 20608272»PubMed
  6. Miller L. Sensational Kids: hope and help for children with sensory processing disorder. Penguin books Ltd, Lontoo
  7. Schaaf RC, Benevides T, Blanche EI ym. Parasympathetic functions in children with sensory processing disorder. Front Integr Neurosci 2010;4:4 «PMID: 20300470»PubMed
  8. Davies PL, Gavin WJ. Validating the diagnosis of sensory processing disorders using EEG technology. Am J Occup Ther 2007;61:176-89 «PMID: 17436840»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko