Tulosta

Tilanteita, jotka lisäävät vastasyntyneen riskiä joutua elvytettäväksi

Lisätietoa aiheesta
25.6.2014
Tiina Kemppainen ja Sanna Pylkkönen

Äidistä johtuvat riskitekijät

 • Diabetes
  • Äidin diabetes saattaa altistaa sikiötä makrosomialle, hartiadystokialle ja hapenpuutteelle.
 • Hypertensiiviset tilat saattavat heikentää istukan toimintaa ja altistaa sikiötä hapenpuutteelle
 • Sikiöön vaikuttava krooninen sairaus tai lääkitys
 • Veriryhmäimmunisaatio
 • Sikiöön vaikuttava infektio
 • Äidin alkoholin tai huumeiden käyttö sekä siihen liittyvä raskauden seurannan laiminlyönti.
 • Neuvolaseurannan laiminlyönti
 • Aikaisempien lasten perinataaliset kuolemat

Raskausaikaiset riskitekijät

 • Verenvuoto kohdusta toisen tai kolmannen raskauskolmanneksen aikana
 • Poikkeava lapsiveden määrä
 • Ennenaikainen lapsivedenmeno
 • Yliaikainen raskaus
 • Monisikiöraskaus
 • Sikiön kasvuhäiriö
 • Ennenaikaisuus
 • Sikiön kehityshäiriö

Synnytyksen aikaiset riskitekijät

 • Hätäsektio
 • Toimenpidesynnytys
 • Tarjontapoikkeavuus (perätila/epänormaali tarjonta)
 • Lapsivedenmeno yli 18 tuntia ennen synnytystä
 • Pitkittynyt synnytys (yli 24 tuntia)
 • Pitkittynyt ponnistusvaihe (yli 2 tuntia)
 • Sikiön sykkeen poikkeavuus
 • Sikiön sydänäänten rekisteröintivaikeus
 • Yleisanestesia
 • Kohdun laukeamaton supistus
 • Äidin saama lääkitys
 • Vihreä tai verinen lapsivesi
 • Napanuoran esiinluiskahdus
 • Istukan ennenaikainen irtoaminen
 • Etinen istukka
 • Kohturuptuura
 • Hartiadystokia

Kirjallisuutta

 1. Perlman JM, Wyllie J, Kattwinkel J ym. Neonatal resuscitation: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Pediatrics 2010;126:e1319-44 «PMID: 20956431»PubMed
 2. Rennie & Roberton's textbook of neonatology. Rennie JM (toim.) 5. painos. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier 2012
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko