Tulosta

Nivelrikkopotilaan lähetetiedot

Lisätietoa aiheesta
20.4.2007
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • Oireet
  • Polvi:
   • liikkeellelähtökipu ja jäykkyys
   • turpoilu
   • kipu portaita alas kulkiessa
   • lukko-oire/pettämisen tunne
   • krepitaatio
   • leposärky
  • Lonkka:
   • rasitukseen liittyvä kipu nivusalueella
   • liikkeellelähtökipu ja jäykkyys
   • heikentynyt rasituksen sieto
   • rajoitukset sukkien/kenkien pukemiseen ja varpaiden kynsien leikkaamiseen liittyen
   • leposärky
 • Taustatiedot
  • perussairaudet ja niihin käytössä oleva lääkitys
  • yleinen terveydentila
  • sosiaalinen elämäntilanne (työssä, työttömänä, sairauslomalla (nivelen takia vai muusta syystä; mikä syy), eläkkeellä (sairauden; minkä sairauden vai iän perusteella), omaishoitajana yms.)
  • niveloireiden kestoaika (kk tai vuosia)
  • aiemmat polveen/lonkkaan tehdyt leikkaukset ja/tai vammat
  • särkylääkkeiden tarve/käyttö + mahdolliset särkylääkkeiden aiheuttamat sivuvaikutukset
  • aiemmat leikkaukset (muut kuin nivelleikkaukset)
  • verenohennuslääkkeen käyttö (Marevan®)
  • palvelujen käyttötarve (siivousapu, ateriapalvelut ym.)
 • Liikuntakyky
  • kävelymatka
  • jokapäiväisistä toimista selviäminen
  • porraskävely
  • tarvittavat apuvälineet
  • rajoitteet arkitoimiin ja harrastuksiin liittyen
 • Status
  • pituus ja paino
  • liikkuminen, pukeutuminen
  • nivelten liikkeet (liikerajoitukset) ja näkyvät virheasennot (polvessa varus/valgus)
  • stabiliteetti (polvi)
  • alaraajojen pituusero
  • ontuminen
  • Trendelenburgin oire (lonkka)

Merkintä siitä, että potilaalta on saatu lupa nivelrikon hoidossa tarvittavien lisätietojen hankkimiseen.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko