Tulosta

Yleislääkärin tutkimus TMD-oireiden selvittämiseksi

Lisätietoa aiheesta
11.4.2007
 • Anamneesi
  • Tavallisimmat oireet
   • leukaniveläänet
   • päänsärky
   • kasvokipu
   • leukojen alueen kipu
   • alaleuan liikehäiriöt
   • bruksismi (hampaiden kiristely tai voimakas yhteen pureminen).
 • Kysytään esimerkiksi:
  • Mihin vaivat paikantuvat? (TMD-vaivoille on tyypillistä toispuolisuus)
  • Esiintyvätkö vaivat laajalla alueella (tyypillistä lihasperäisille vaivoille) vai nimenomaan leukanivelen alueella korvan edessä?
  • Esiintyykö leukanivelen naksumista tai rahinaa?
  • Tuottaako pureskelu vaikeuksia?
  • Onko suun avaaminen tai sulkeminen vaikeutunut?
  • Esiintyykö toistuvaa päänsärkyä?
  • Korvakipua?
 • Tutkitaan:
  • Maksimaalinen suun avaus: kuva (ylä- ja alaetuhampaiden välinen etäisyys, raja-arvo noin 40 mm = kolme sormea) (kuva «»1 ).
  • Aukeaako suoraan vai devioiko sivulle selvästi?
  • Leukanivelten palpointi dorsaalisesti ja korvakäytävän kautta (kuvat «»2 ja «»3 ).
  • Rekisteröidään niveläänet palpoimalla tai stetoskoopilla.
  • Palpoidaan m. masseter suun ulkopuolelta (kuva «»4 ) sekä m. masseterin etureuna sormien välissä (kuva «»5 ), m. temporaliksen anteriorinen osa (ohimo) ja kiinnittyminen processus coronoideukseen (suun sisäpuolelta) (kuva «»6 ).
 • Suun inspektio:
  • Hampaiden epäjärjestys (kuva «»7 ).
  • Kielessä näkyvät hammaspainaumat (kuva «»8 ).
  • Hampaiden kuluminen (kuva «»9 ).
 • Jos potilaalla on subjektiivisia vaivoja ja joitakin edellä mainituista kliinisistä löydöksistä, hänet lähetetään hammaslääkärin vastaanotolle.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko