Tulosta

Insuliiniherkisteet eli glitatsonit

Lisätietoa aiheesta
16.3.2011
Diabeteksen Käypä hoito -työryhmä
 • Insuliiniherkisteet vaikuttavat seuraavilla mekanismeilla:
  • Päävaikutus rasvasolujen PPARgamma tumareseptoriin.
  • Herkistävät useita kudoksia insuliinin vaikutuksille.
  • Parantavat haiman glukoosisääteistä insuliinineritystä toistaiseksi epäselvällä mekanismilla, joka saattaa selittyä haiman beetasolujen rasvapitoisuuden ja tulehdusaktiviteetin vähenemisellä.
  • Edistävät ihonalaisen rasvakudoksen kykyä varastoida rasvaa, minkä katsotaan osaltaan vähentävän sisälmys- eli viskeraalirasvaa sekä maksan rasvapitoisuutta.
   • Selittää noin puolet painoa nostavasta pitkäaikaisvaikutuksesta.
  • Pienentävät tulehdusmerkkiaineiden kiertäviä ja kudospitoisuuksia.
  • Pienentävät hyytymistä edistävien tekijöiden pitoisuuksia.
  • Nostavat rasvasoluperäisen adiponektiinin pitoisuutta, minkä katsotaan olevan suotuisaa aineenvaihdunnan ja sydänsairauksien riskitekijöiden kannalta.
 • Verensokeria alentava vaikutus tulee hitaasti.
  • Hoidon tehoa kannattaa arvioida 3–6 kuukauden päästä.
 • Glitatsonit pääsääntöisesti lisäävät elimistön nestemäärää.
  • Nesteretentio ilmenee joskus nopeasti muutamassa päivässä.
  • Oma punnitus hoidon aloituksessa tärkeää.
  • Selittää noin puolet painoa nostavasta pitkäaikaisvaikutuksesta.
   • Huomioitava, jos epäily sydämen vajaatoiminnasta. Tarvittaessa kardiologiset lisätutkimukset ennen lääkkeen aloitusta.
  • Voi johtaa akuuttiin sydämen vajaatoimintaan.
 • Suomessa käytössä onpioglitatsoni. Rosiglitatsoni on poistettu markkinoilta.
 • Rosiglitatsonilla on voitu osoittaa DREAM-tutkimuksessa diabetesta merkittävästi ehkäisevä vaikutus henkilöillä, joilla oli sokeriaineenvaihdunnan häiriö «DREAM (Diabetes REduction Assessment with ramipril and rosiglitazone Medication) Trial Investigators, Gerstein HC, Yusuf S ym. Effect of rosiglitazone on the frequency of diabetes in patients with imp»1.
  • Vaikka glitatsoneja ei suositella diabeteksen ehkäisyyn, on ilmeistä, että lääkeaineryhmän edut korostuvat varhain aloitettuna.
  • Glitatsonihoidosta ei ole voitu osoittaa hyötyä kardiovaskulaaritapahtumien estossa, jos se aloitetaan jo vakavan sydänsairauden kehittäneille tyypin 2 diabeetikoille
 • Suositeltavat annokset:
  • Pioglitatsoni 30 tai 45 mg vuorokaudessa (voi annostella kerta-annoksena).
   • Aloitusannos 15 mg vuorokaudessa 2–4 viikkoa.
 • Huomioitavaa:
  • Verensokeria alentava vaikutus tulee suhteellisen hitaasti, 3–6 kuukauden käytön jälkeen.
  • Nesteretentio voi olla heti alusta merkittävää ja tästä on potilasta informoitava.
  • Painon nousuun ei liity verenpaineen nousua.
 • Lopettaminen
  • Jos insuliinihoito on tarpeellinen, tulee glitatsonihoito lopettaa.
  • Jos tehoa glykeemiseen tasapainoon ei voida osoittaa vuoden hoidon jälkeen, tulee glitatsonien käytön lopettamista harkita.
   • Sokerista riippumattomien vaikutusten suhteen tulee kliinisen arvion perusteella tehostaa muuta lääkitystä.
  • Merkittävä painonnousu voi olla syynä lääkkeen lopettamiseen.

Kirjallisuutta

 1. DREAM (Diabetes REduction Assessment with ramipril and rosiglitazone Medication) Trial Investigators, Gerstein HC, Yusuf S ym. Effect of rosiglitazone on the frequency of diabetes in patients with impaired glucose tolerance or impaired fasting glucose: a randomised controlled trial. Lancet 2006;368:1096-105 «PMID: 16997664»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko