Tulosta

Diabetes ja liikunta

Lisätietoa aiheesta
29.1.2016
Käypä hoito -työryhmä Diabetes
 • Liikunta parantaa kuntoa, lisää mielihyvää ja parantaa insuliiniherkkyyttä sekä kuluttaa energiaa.
 • Diabeetikolle suositus on sama kuin muullekin väestölle; vähintään 30 minuuttia liikuntaa 5 päivänä viikossa.
 • Diabeetikolle liikuntaa suositeltaessa on annettava ohjausta glukoositasapainon hallintaan.
  • Kevyt liikunta laskee plasman glukoosia yleensä tehokkaasti, mitä voi käyttää hoidon tukena.
  • Raju liikunta nostaa plasman glukoosia 2–4 tunnin aikana ja saattaa altistaa hypoglykemialle 6–8 tunnin kuluttua.
  • Tiheä plasman glukoosin seuranta ennen ja jälkeen liikunnan opettaa tuntemaan kullekin oikeat hoitokeinot.
  • Ohjauksessa myös mahdolliset elinmuutokset on otettava huomioon.
 • Liikunnan aikana lihasten hapen kulutus voi nousta yli 20-kertaiseksi. Lisääntyneen energian tarpeeseen elimistö vastaa vapauttamalla glykogeeniä ja triglyseridejä. Rasvakudoksen hajotessa vapautuu rasvahappoja, joista maksa tuottaa glukoosia.
 • Hormonaalinen säätely puuttuu diabeteksessa, jossa insuliinieritystä ei enää ole.
  • Jos diabeetikolla ei liikunnan aikana ole riittävästi insuliinia, seurauksena on vastavaikuttajahormonien lisääntyminen, korkea glukoositaso ja ketoaineita.
  • Jos insuliinia on liikaa, glukoosin ja muiden energian tuottoon tarvittavien aineiden vapautuminen estyy ja seurauksena on hypoglykemia.
 • Kun diabeetikko lisää selvästi liikunnan määrää, tulee plasman glukoosia laskevan lääkityksen annoksia yleensä selvästi laskea.
  • Liikunnan aikainen huonovointisuus ja/tai suuri tankkaustarve viittaavat liian suureen lääkeannokseen.
  • Tyypin 2 diabeteksessa, jossa omaa insuliinintuotantoa on vielä jäljellä, voi olla tarpeen pitkäkestoisen liikunnan aikana vähentää sulfonyyliurea-lääkitystä ja glinidejä.
 • Ateriainsuliinin annostelussa huomioidaan liikunnan määrä.
  • Jos liikunta sattuu ateriainsuliinin vaikutusajalle, vähennetään liikuntaa edeltävää annosta.
  • Pitkäkestoisen liikunnan aikana ateriainsuliiniannokset ovat pieniä tai ne voidaan mahdollisesti jättää pois.
  • Liikunnan yhteydessä tarvitaan lisäenergiana 20–40 g hiilihydraatteja/tunti.
 • Perusinsuliiniakin on usein vähennettävä 10–20 %, sillä voimakkaan ja pitkäkestoisen liikunnan vaikutukset verensokeriin voivat ilmaantua vasta seuraavana yönä.
 • Painonhallinnassa korostetaan pitkäkestoista ja kohtalaisen rasittavaa liikuntaa.
 • Tyypin 1 diabetes ei aiheuta rajoituksia liikuntaan, jos diabeetikko on muuten terve.
  • Äkillistä raskasta, verenpainetta nostavaa rasitusta (esimerkiksi painonnosto) on vältettävä, jos on todettu preproliferatiivinen tai vaikeampi taustaretinopatia, verenpainetauti tai vaikea neuropatia.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko