Tulosta

Hypoglykemioiden jaottelu

Lisätietoa aiheesta
26.1.2016
Käypä hoito -työryhmä Diabetes
 • Hypoglykemiat jaotellaan vaikeusasteen mukaisesti:
  • lievät hypoglykemiat
   • diabeetikko ei tarvitse ulkopuolisen apua
   • autonomisia oireita
   • suun kautta otettu hiilihydraatti korjaa tilanteen
  • vakavat hypoglykemiat
   • diabeetikko tarvitsee hypoglykemian hoitoon ulkopuolisen henkilön apua muun muassa seuraavista syistä: tajuttomuus, sekavuus tai harkintakyvyn heikkeneminen, neuroglykopeeniset oireet.
 • Lievät hypoglykemiat voivat toistuvina muokata elintapoja väärään suuntaan, joista voi olla merkkinä
  • pakkotahtinen ruokailu ja välipalojen pakko
  • liikunnan vähentäminen epämiellyttävien oireiden vuoksi
  • iltaan painottuva hiilihydraattitankkaus.
 • Vakavien hypoglykemioiden esiintyminen on pyrittävä estämään mahdollisimman täydellisesti potilaalle yksilöllisesti räätälöidyllä hoidolla.
  • Hypoglykemiaoireiden väheneminen tai häviäminen altistaa vakaville hypoglykemioille, jolloin
   • glykeemistä tavoitetta on syytä nostaa
   • harkittava toimenpiteitä hypoglykemiatuntemusten palauttamiseksi (ks. Hypoglykemiatuntemusten palauttaminen «»1).
 • Diabeetikon hypoglykemian syynä on insuliinin liian suuri vaikutus.
 • Hypoglykemian oireita ovat
  • autonomiset oireet
   • vapina
   • hikoilu
   • huimaus
   • glukoositaso tyypillisesti 2,5–4,0 mmol/L
  • neuroglykopeeniset
   • harkintakyvyn heikkeneminen
   • näköhäiriöt (tyypillisesti kaksoiskuvat)
   • aggressivisuus
   • tajuttomuus
   • kouristelu
   • verensokeritaso tyypillisesti alle 2,5 mmol/L.
 • Hypoglykemian oirekynnys voi alentua ja oireet hävitä kokonaan.
 • Huonossa tasapainossa autonomisia hypoglykemiaoireita voi ilmaantua selkeästi korkeammilla plasman glukoositasoilla (jopa 8–10 mmol/L).
  • Tasapainon korjaus tulee tällä potilasryhmällä tapahtua erityisen hitaasti, koska oirekynnyksen alentaminen on haasteellista.
 • Hypoglykemian tunnistamattomuus (hypoglycemia unawareness) liittyy tyypillisesti
  • autonomiseen neuropatiaan
  • toistuviin hypoglykemioihin
  • beetasalpaajahoitoon
  • insuliinivalmisteen vaihtamiseen.
   • Useimmiten taustalla on hypoglykemiaoireen muuttuminen toisentyyppiseksi – diabeetikko ei aluksi tunnista oireita hypoglykemiana.
   • Insuliinivalmistetta vaihdettaessa diabeetikkoa on syytä muistuttaa hypoglykemiaoireen muuttumisen mahdollisuudesta, jotta tähän voidaan varautua.
 • Hypoglykemiaa voivat aiheuttaa seuraavat diabeteslääkkeet:
  • kaikki insuliinivalmisteet
  • sulfonyyliureat
  • glinidit.
 • Hypoglykemiataipumus diabeetikolla voi olla oire seuraavista tiloista:
  • hypotyreoosi
  • hypokortisolismi (Addisonin tauti)
  • alkoholin väärinkäyttö.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko