Tulosta

Hypoglykemian hoito

Lisätietoa aiheesta
26.1.2016
Käypä hoito -työryhmä Diabetes
 • Akuutissa hypoglykemiassa annetaan peroraalinen nopeasti imeytyvä hiilihydraattiannos, kun diabeetikko on yhteistyökykyinen.
  • Yleensä 10–20 g hiilihydraattia riittää.
 • Lihakseen pistettävä glukagoni 1 mg.
  • Annos sama aikuisille ja lapsille (alle kouluikäisillä tai < 25 kg painavilla lapsilla voidaan käyttää annosta 0,5 mg).
  • Vapauttaa maksan glukoosivarastot nopeasti verenkiertoon.
   • Voi olla melko tehoton aliravitulla potilaalla, jolla maksan glukoosivarastot ovat ehtyneet.
  • Vaikutus alkaa hitaasti 15–20 min kuluessa, joten käyttökelpoinen lähinnä, jos ambulanssin tulo kestää tätä pidempään.
 • Suonensisäistä glukoosia annetaan, kun potilas on tajuton tai sekava.
  • 20 ml 10-prosenttista glukoosia (2 g = noin 10 mmol) boluksena nostaa verensokeria nopeasti annettuna hetkellisesti noin 2–3 mmol/L.
   • Pienillä lapsilla voidaan käyttää annosta 2 ml/kg = 2 g glukoosia/kg.
  • Nopea jatkoinfuusio 10-prosenttisella glukoosiliuoksella glukoosipiotisuutta seuraten.
  • Glukoosi-infuusion tarve voi korostua ja pitkittyä seuraavissa erityistilanteissa: munuaisten vajaatoiminta, erityisen suuret insuliinin yliannokset, lihaksikas tai kookas potilas.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko